Virtuální prohlídka školy

Řádně vyplněné přihlášky ke studiu na gymnáziích se odevzdávají na Mendlově náměstí 1/3, 4 v kanceláři zástupců ředitelky školy (místnost č. 228) do 1. března 2018.

Řádně vyplněné přihlášky ke studiu na střední pedagogické škole se odevzdávají na Pionýrské 23 paní asistentce Dosedělové (v přízemí napravo od vrátnice) do 1. března 2018.

Přihlášky je možné zaslat také korespondenčně na adresu školy.