Virtuální prohlídka školy

Další studijní obor na I. NZG:

  • Střední pedagogická škola (1.–4. ročník): studium lze zahájit po úspěšném ukončení 9. ročníku ZŠ.
    Kód studia: 75-31-M/01 – Předškolní a mimoškolní pedagogika
    Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 52 žáků (2 třídy)
    Roční školné: 16 000 Kč / Cena zahrnuje