Virtuální prohlídka školy

I. Německé zemské gymnasium otevírá tyto studijní obory:

 • Osmileté studium (prima–oktáva) lze zahájit po úspěšném ukončení 5. ročníku ZŠ. 
  Kód studia: 79-41-K/81
  Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 52 žáků (2 třídy)
  Roční školné: 16 000 Kč (pro období studia Prima až Kvarty)
                            17 000 Kč (pro období studia Kvinta až Oktáva)/ Cena zahrnuje
 • Čtyřleté studium (1.–4. ročník) lze zahájit po úspěšném ukončení 9. ročníku ZŠ.
  Kód studia: 79-41-K/41
  Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 12 žáků (1 třída) 
  Roční školné: 17 000 Kč / Cena zahrnuje