Virtuální prohlídka školy

Gymnázium J. G. Mendela otevírá tyto studijní obory:

 • Osmileté studium v gymnáziu (prima – oktáva) lze zahájit po úspěšném ukončení 5. ročníku ZŠ.
  Kód studia: 79-41-K/81
  Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 26 žáků (1 třída)
  Roční školné: 16 000 Kč (pro období studia Prima až Kvarty)
                            17 000 Kč (pro období studia Kvinta až Oktáva)/ Cena zahrnuje
 • Šestileté studium v gymnáziu (I.–VI. ročník) lze zahájit po úspěšném ukončení 7. ročníku ZŠ.
  Kód studia: 79-41-K/61
  Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 52 žáků (2 třídy)
  Roční školné: 16 000 Kč / Cena zahrnuje
 • Čtyřleté studium v gymnáziu (1. – 4. ročník) lze zahájit po úspěšném ukončení 9. ročníku ZŠ.
  Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 12 žáků (1 třída)
  Kód studia: 79-41-K/41
  Roční školné: 17 000 Kč / Cena zahrnuje
 • Dálkové studium v gymnáziu
  Kód studia: 79-41-K/41
  Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 20 žáků (1 třída)
  Roční školné: 17 000 Kč / Cena zahrnuje