Virtuální prohlídka školy

Absolventi Školského komplexu na vysokých školách

Nejen úspěšné zvládnutí maturitních zkoušek, ale také další studium na vysokých školách je pro žáky I. Německého zemského gymnasia (včetně studentek střední pedagogické školy) a Gymnázia J. G. Mendela hlavním motivačním faktorem.

V grafu vedle textu je uvedena procentuální úspěšnost žáků-maturantů ze Školského komplexu ve školním roce 2016/2017 podle toho, kam naši absolventi po ukončení studia mířili dál.