Absolventi Školského komplexu na vysokých školách

Nejen úspěšné zvládnutí maturitních zkoušek, ale také další studium na vysokých školách je pro žáky I. Německého zemského gymnasia (včetně studentek střední pedagogické školy) a Gymnázia J. G. Mendela hlavním motivačním faktorem.

V grafu vedle textu je uvedena procentuální úspěšnost žáků-maturantů ze Školského komplexu ve školním roce 2016/2017 podle toho, kam naši absolventi po ukončení studia mířili dál.