Vítejte na našich webových stránkách.Čtyřleté studium  (1. – 4. ročník) lze zahájit po úspěšném ukončení 9. ročníku ZŠ.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 16 žáků
Kód studia: 79-41-K/41
Roční školné: 20 000 Kč

Řádně vyplněnou přihlášku ke studiu na gymnázium mohou uchazeči nebo jejich zákonní zástupci odevzdat přímo ve          Školském komplexu  na Mendlově náměstí 1/3, 4 v kanceláři zástupců ředitelky školy (místnost č. 228) od 8 do 15 hod. nebo    zaslat korespondenčně na adresu školy nejpozději do 1. března 2019.

 

Kritéria přijímací zkoušky na GJGM 2019/2020

Přihláška ke studiu GJGM denní čtyřleté studium