Virtuální prohlídka školy

Státní maturity 2017

Maturita je vrcholným zakončením středoškolského vzdělání. Ve školním roce 2016/2017 museli všichni maturanti projít společnou částí maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury a dále si volili buď cizí jazyk, nebo matematiku. Na ni navazovala profilová část, v níž prokazovali znalosti ze dvou předmětů dle vlastního výběru. Na střední pedagogické škole si maturantky v profilové části volily mezi hudební, výtvarnou, dramatickou nebo tělesnou výchovou, předmět Pedagogicko-psychologický základ je pevně stanoven.

Úspěšnost žáků u maturity znázorňuje graf uvedený vedle textu (jedná se o všechny absolventy Školského komplexu).