Virtuální prohlídka školy

Stav plnění klíčových podaktivit projektu PolyGram partnera 04  k červnu 2019

V rámci projektu „PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji“ realizujeme čtyři klíčové podaktivity. Podrobnější informace a fotografie naleznete zde.

Přihlášky do zájmových kroužků na školní rok 2019/20 naleznete v sekci Formuláře a dokumenty.