Virtuální prohlídka školy

Zájmové kroužky pro naše žáky v rámci projektu PolyGram

V rámci projektu „PolyGram“ realizujeme 6 zájmových polytechnických kroužků.

Od 10. 9. 2018 je otevřeno šest níže uvedených polytechnických kroužků, které přihlášeným žákům nižšího i vyššího stupně gymnázia poskytujeme zdarma. Přihlášky jsou platné na 2. pololetí školního roku 2019/2020.

Zájmový kroužek ICT

Kroužek ICT je určen žákům vyššího stupně obou gymnázií, které baví informatika, ale zároveň doposud neměli možnost realizovat své teoretické znalosti a dovednosti v praktickém využití. Kroužek je elegantním doplňkem teoretických znalostí s možností vytvoření kvalitního ICT portfolia pro další vzdělávání v tomto oboru. Studenti zde získají cenné praktické dovednosti.

 • Vedoucí kroužku:  Mgr. Pavel Sikora
 • Termín: čtvrtek 15.00 – 16.30
 • Cena: zdarma
 • Počet žáků: max. 16
 • Přihláška ZDE (PDF)
Základy fotografie a jejich úprava v PC

Kroužek fotografování je určen všem, kteří se chtějí dozvědět více než jen to, „jak zmáčknout spoušť.“ Žáci uvidí, jak fotografie vzniká, což jim pomůže i v praktických dovednostech – budou vědět, jakým způsobem určité podmínky a nastavení ovlivňují vlastnosti výsledné fotografie.

 • Vedoucí kroužku:  Mgr. Lubomír Mudrák
 • Termín: čtvrtek 15.00 - 16.30 hod
 • Cena: zdarma
 • Počet žáků: max. 12
 • Přihláška ZDE (PDF)
Víte, co jíte a jak funguje lidské tělo?

Kroužek je určen žákům obou gymnázií, kteří se chtějí dozvědět více o vlivu výživy na zdravotní stav a kondici lidského těla. Slouží jako nadstandardní doplněk učiva biologie a chemie.

 • Vedoucí kroužku:  Ing. Tereza Tobiášová 
 • Termín: úterý 14.05 - 15.40 hod
 • Cena: zdarma
 • Počet žáků: max. 12
 • Přihláška ZDE (PDF)
Badatel v přírodě

Kroužek je určen žákům obou gymnázií, kteří mají zájem o prohloubení vědomostí v oblasti botaniky, zoologie a ekologie a kteří si chtějí vyzkoušet vědeckou badatelskou činnost.

 • Vedoucí kroužku:  Ing. Miloslava Floriánová, CSc.
 • Termín: úterý 14.05 - 15.40 hod
 • Cena: zdarma
 • Počet žáků: max. 12
 • Přihláška ZDE (PDF)
Ekologický kroužek

Kroužek je zaměřený zvláště na zdokonalení zeměpisných dovedností. Žáci se naučí pracovat s turistickou GPS, se kterou si zkusí hru geocaching a budou hledat poklad v oblasti Špilberku. V laboratořích změří kvalitu vody (chemické a fyzikální vlastnosti) okolních vodních zdrojů (Svratka, voda z kohoutku...) či půdy. Některé hodiny se budou prolínat s ostatními přírodovědnými kroužky (zvláště co se týče laboratoří a exkurzí). V hodinách budou pracovat s moderními technologiemi a aplikacemi (zvláště mapovými) - vyzkouší si tvořit vlastní vrstevnice pomocí aplikace LandscapAR.

Naučí se využívat různé typy aplikací spojené s GPS do auta apod. V rámci dálkového průzkumu Země budou zkoumat změny města Brna a okolí v průběhu času pomocí fotografií, map a starých i novodobých leteckých snímků. V dalších hodinách se zaměříme na příklady ekologických katastrof z hlediska místních obyvatel i vědců (např. Černobyl, vysychání Aralského jezera, fungování banánových plantáží, plasty v oceánech apod.). Vyzkouší si také tisk mapy na 3D tiskárně.

 • Vedoucí kroužku:  Mgr. Kristýna Vodičková
 • Termín: úterý 14.05 – 15.40 hod
 • Cena: zdarma
 • Počet žáků: max. 12
 • Přihláška ZDE (PDF)
Jak věci fungují?

Kroužek je určen pro zvídavé žáky nižšího stupně obou gymnázií se zájmem o matematiku, fyziku, výpočetní techniku a techniku. Obecně pro ty, kteří rádi manuálně tvoří a vymýšlejí. Kroužek je koncipován jako doplněk výuky přírodovědných předmětů, ve kterém si žáci ověří své teoretické znalosti a zároveň je u nich rozvíjena polytechnická výchova a manuální zručnost.

 • Vedoucí kroužku:  RNDr. Marie Malásková
 • Termín: úterý 14.05 - 15.40 hod
 • Cena: zdarma
 • Počet žáků: max. 12
 • Přihláška ZDE (PDF)
Kontakní osoba pro kroužky v rámci projektu PolyGram

Zájemci o kroužky odevzdají vyplněné přihlášky odbornému garantovi projektu aktivit partnera projektu „PolyGram“ RNDr. Kelblové - kancelář ZŘŠ. Počet žáků v jednotlivých kroužcích je omezen. V případě, že o některý kroužek bude nadměrný zájem, rozhoduje pořadí podaných přihlášek.

RNDr. Jitka Kelblová
zástupce ředitelky školy a odborný garant aktivit partnera projektu „PolyGram“

Pracovní e-mail: kelblova@skolskykomplex.cz

Telefon: +420 774 803 443