Na základě tiskové zprávy MŠMT ze dne 30. 11. 2020 vyplývá, že přijímací řízení na osmileté a šestileté obory gymnázií proběhne na základě jednotné přijímací zkoušky v plánovaných termínech, tedy 14. a 15. dubna 2021.

Dále plánujeme, že při přijímacím řízení na čtyřleté obory gymnázií a na střední pedagogickou školu neuplatníme jednotnou přijímací zkoušku a tuto nahradíme školní přijímací zkouškou. Školní přijímací zkoušky plánujeme uskutečnit v původních termínech jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory vzdělávání, tedy 12. a 13. dubna 2021.

Nyní čekáme na bližší informace a legislativní ukotvení procesu přijímacího řízení stran Ministerstva, abychom mohli stanovit kritéria přijímacího řízení pro jednotlivé obory. Poté ředitelka školy vyhlásí 1. kolo přijímacího řízení.

Termín pro podání přihlášky pro první kolo zůstává zachován na 1. března 2021.

Viz také tisková zpráva MŠMT k přijímacímu řízení: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/jak-probehnou-prijimaci-a-maturitni-zkousky