Virtuální prohlídka školy

Zástupkyně ředitelky AZŠ

Mgr. Markéta Cendelínová
tel.: 770 630 300
cendelinova@skolskykomplex.cz

Ředitelka AZŠ

Mgr. Lucie Procházková
tel.: 775 337 008
prochazkova@skolskykomplex.cz

Ředitelka I. NZG

Mgr. Vladimíra Dolenská
reditelka@skolskykomplex.cz

Vedoucí školní družiny

Mgr. Irena Janíčková
tel. 777 123 780
janickova@skolskykomplex.cz

Družina

Odpolední předávání žáků:
tel.: +420 737 375 892 –  Šárka Gabrhelová