Virtuální prohlídka školy

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

Aktualizace: 27. 3. 2023

GYMNÁZIA
SRPEN
25.08.2022 10:00 Úvodní provozní porada (dohromady na Mendlově nám.)
25.08.2022–září 2022   Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu                                                                             
ZÁŘÍ
01.09.2022 8.55–9.40 Zahájení školního roku 2022/2023
01.09.2022 11.00 I. pedagogická rada (dohromady se SPGŠ na Mendlově nám.)
01.09.2022–06.09.2022   Didaktické testy maturitní zkoušky společné části Podzim 2022
(nekonají se v budově školy!)
 
02.09.2022    10.00 Písemné práce maturitní zkoušky profilové části Podzim 2022
07.09.2022   Ústní maturitní zkoušky Podzim 2022
20.09.2022 16.00 Třídní schůzky
ŘÍJEN
24. a 25.10.2022   Dva volné dny udělené ředitelkou školy
 
26. a 27.10.2022   Podzimní prázdniny
LISTOPAD
14.11.2022 do 24.00 Termín uzavření klasifikace za 1. čtvrtletí
15.11.2022 15.30 II. pedagogická rada (dohromady na Mendlově nám.)
25.11.2022 15.00-18.00 Den otevřených dveří
PROSINEC
Prosinec 2022 až březen 2023   Lyžařské výcvikové kurzy – podrobněji upřesněno podle propozic jednotlivých tříd a podle momentální epidemiologické situace
01.12.2022 do 12.00 Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce Jaro 2023
12.12.2022   Předklasifikace v 1. pololetí *
13.12.2022 15.00–18.00 Hovorové hodiny s rodiči
23.12.2022–02.01.2023   Vánoční prázdniny
LEDEN
23.01.2023 do 24.00 Termín uzavření klasifikace a absence za 1. pololetí
24.01.2023 15.30 III. pedagogická rada (dohromady na Mendlově nám.)
31.01.2023   Rozdání výpisu z pololetního vysvědčení:
- nižší stupeň gymnázia v 5. vyučovací hodině
- vyšší stupeň gymnázia v 6. vyučovací hodině
Odpolední výuka bude redukována.
 
ÚNOR
Únor 2023   Testy profesních předpokladů – 2. ročníky a sexty gymnázií
03.02.2023   Pololetní prázdniny
11.02.2023 9.00–12.00 Den otevřených dveří
14.02.2023 15.00–18.00 Den otevřených dveří
BŘEZEN
01.03.2023 včetně   Odevzdání Přihlášek ke vzdělávání ve SŠ
13.–19.03.2023   Jarní prázdniny
DUBEN
06.04.2023   Velikonoční prázdniny
17.04.2023   Přijímací řízení: jednotné přijímací zkoušky pro šestileté a osmileté obory na gymnázia - 1. řádný termín 1. kola
18.04.2023   Přijímací řízení: jednotné přijímací zkouškyí pro šestileté a osmileté obory na gymnázia - 2. řádny termín 1. kola
24.04.2023 do 24.00 Termín uzavření klasifikace a absence maturitních ročníků za 2. pololetí a termín uzavření klasifikace nematuritních ročníků za 3. čtvrtletí
 
24.04.2023   Předklasifikace v 2. pololetí *
25.04.2023 15.30 IV. pedagogická rada (dohromady na Mendlově nám.)
25.04.2023 13.00 Písemná práce z anglického jazyka
– profilová část maturitní zkoušky
26.04.2023 13.00 Písemná práce z českého jazyka a literatury
– profilová část maturitní zkoušky
27.04.2023 13.00 Písemná práce z německého/španělského/ruského/francouzského jazyka – profilová část maturitní zkoušky
28.04.2023 8.50–9.35 Rozdání vysvědčení maturitních ročníků
28.04.2023   Odevzdání přihlášek volitelných předmětů:
- 2. a 3. ročníky, sexty a septimy vyššího stupně obou gymnázií
- volba druhého cizího jazyka v sekundy na G JGM
- zaměření estetické výchovy v kvartách na obou gymnáziích
KVĚTEN
02.-04.05.2023   Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
09.05.2023 15.00-18.00 Hovorové hodiny s rodiči
10.05.2023   Příjímací řízení: náhradní termín za 1. řádný termín 1. kola
(všechny obory)
11.05.2023   Příjímací řízení: náhradní termín za 2. řádný termín 1. kola
(všechny obory)
16.-19.05.2023   Ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky
(třídy 4. AM, OK BM)
22.-26.05.2023   Ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky
(třídy 4. AN, OK AN)
ČERVEN
Od druhé poloviny června 2023 jsou v budově na Mendlově nám. plánovány rozsáhlejší stavební úpravy,
a proto je možné, že dojde k zásadnějším úpravám organizace konce školního roku.
Vedení školy bude dostatečně dopředu o případných změnách informovat.
14.06.2023 do 16.00 Termín uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí
15.06.2023 15.00 V. pedagogická rada (pro gymnázia)
16.–29.06.2023   Třídní výlety (vícedenní), zahraniční pobyty, výukové programy, exkurze, divadelní představen a jiné akce
30.06.2023 8.55–9.40 Ukončení školního roku 2022/2023, rozdání vysvědčení
30.06.2023 10.00 Závěrečná provozní porada  (dohromady na Mendlově nám.)
ČERVENEC A SRPEN
01.07.–03.09.2023   Hlavní prázdniny

 

*          Předklasifikace: žákovi je čtvrtletní známka v systému Škola OnLine k uvedenému datu aktualizována. Žák (popř. zákonný zástupce) v systému Škola OnLine ve čtvrtletním hodnocení vidí, jaká známka by byla udělena, kdyby právě bylo vysvědčení.