Asistentka ředitelky školy
paní Žaneta Halvová

reditelstvi@skolskykomplex.cz