Virtuální prohlídka školy

Zrušení hovorových hodin s rodiči v lednu

Vážení rodiče,
 
vzhledem k přetrvávajícím protiepidemickým opatřením se ruší hovorové hodiny s rodiči, které byly plánované na 12. 1. 2021.
Tak jako doposud můžete jako náhradu za zrušené hovorové hodiny využít individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími. E-mailový kontakt na učitele najdete na našich webových stránkách v sekci Kontakty.
 
Děkujeme Vám, že se v této komplikované době pravidelně zajímáte o školní prospěch svých dětí.