Virtuální prohlídka školy

Čtyřleté studium (1.–4. ročník) lze zahájit po úspěšném ukončení 9. ročníku ZŠ.

Kód studia: 79-41-K/41
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 12 žáků
Roční školné: 20 000 Kč

       

Kritéria přijímací zkoušky na I. NZG 2019/2020

Přihláška ke studiu I. NZG denní čtyřleté studium