Virtuální prohlídka školy

Informace o vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení

Vyhlášení přijímacího řízení I. NZG pro obor 79-41-K/81 - další kolo

Ředitelka školy I. Německého zemského gymnasia vyhlásila další kolo přijímacího řízení do tohoto oboru:

Denní osmileté studium na I. Německém zemském gymnasiu (kód oboru: 79-41-K/81)

  • Přihlášky do dalšího kola můžete podávat od 7.30 do 15.30 hodin v budově na Mendlově nám. v místnosti č. 230 na sekretariátu.
  • Společně s přihláškou odevzdejte výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky a doklady o účasti, popř. umístění v soutěžích a olympiádách organizovaných nebo zaštítěných MŠMT, nebo doklady o absolvování jazykových certifikátů. Na přihlášce je nutné mít vyplněné výsledky předchozího vzdělávání potvrzené školou, resp. s sebou přineste originální dokumenty nebo ověřené kopie. Přihlášku můžete stáhnout ZDE.
  • Uchazeči budou přijímáni na základě platných kritérií pro školní rok 2022/2023 ZDE.