Úřední hodiny školy

Aktualizace k 16. 3. 2020, 12.00 hod.
 

Vzhledem k omezení volného pohybu osob, které v České republice platí od 16. 3. 2020, přistupuje škola k omezení úředních hodin. Žádáme veřejnost, aby školu navštěvovala pouze v nezbytně nutných případech a veškerou administrativu, která to umožňuje, vyřizovala elektronicky.

Budova na Mendlově náměstí i budova na Pionýrské budou až do odvolání otevřeny pouze v tuto dobu:

Pondělí

9.00 – 12.00

Středa

9.00 – 12.00

 

Děkujeme za pochopení