Virtuální prohlídka školy

Screeningové testování od 17. 1. 2022

  • V období od 17. 1. 2022 probíhá antigenní testování žáků jedenkrát týdně, vždy v pondělí. Není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se testování první vyučovací den v daném týdnu.
  • Testují se všichni žáci, tedy i ti, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělané nemoci.
  • Testování nemusí podstoupit žák, který absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedený poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem.
Podrobnější informace najdete v letáku MŠMT.