Virtuální prohlídka školy

Informace o vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Ředitel školy Gymnázium J. G. Mendela vyhlásil 2. kolo přijímacího řízení do oboru:

Denní osmileté studium na Gymnáziu J. G. Mendela (kód oboru: 79-41K/81)

  • Přihlášky odevzdávejte v budově na Mendlově nám. v místnosti 228 u zástupců ředitelky školy v době od 8 do 15 hodin.
  • Společně s přihláškou odevzdejte výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky a doklady o účasti, popř. umístění v soutěžích a olympiádách organizovaných MŠMT. Na přihlášce je nutné mít vyplněné výsledky předchozího vzdělávání potvrzené školou, resp. s sebou přineste originální dokumenty nebo ověřené kopie.

 

Ředitelka školy I. Německého zemského gymnasia vyhlásila 2. kolo přijímacího řízení do oboru:

Denní čtyřleté studium na střední pedagogické škole, obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika (kód oboru: 75-31M/01)

  • Přihlášky odevzdávejte v budově na Pionýrské 23 paní asistentce Dosedělové (v přízemí napravo od vrátnice) v době od 8 do 15 hodin.
  • Společně s přihláškou odevzdejte výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky, doklady o účasti, popř. umístění v soutěžích a olympiádách organizovaných MŠMT, potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu a potvrzení o logopedickém vyšetření od klinického logopeda (potřebné formuláře ke stažení zde). Na přihlášce je nutné mít vyplněné výsledky předchozího vzdělávání potvrzené školou, resp. s sebou přineste originální dokumenty nebo ověřené kopie.
  • Školní přijímací zkouška (tzv. ověření talentu) se bude konat v pondělí 3. 6. 2019
  • Přihlášky do 2. kola můžete podávat do pátku 31. 5. 2019 do 12 hodin.