Virtuální prohlídka školy

Školská rada I. Německého zemského gymnasia

zveřejněno k 16. 8. 2021

Oznámení zákonným zástupcům nezletilých žáků a zletilým žákům

V měsíci září 2021 proběhnou volby do školské rady školy I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o. p. s.

Evidence přihlášek kandidátů je do 3. 9. 2021 v kanceláři ředitelky školy (místnost č. 228), přihlášku předávejte zástupci ředitelky školy Mgr. Filipu Klobušickému v budově Školského komplexu na Mendlově náměstí 1/3, 4.

Součástí přihlášky je:

  • krátká charakteristika uchazeče,
  • důvod kandidatury.