Virtuální prohlídka školy

V každém školním roce probíhá příprava studentů ke složení zkoušek Cambridge na nižším i vyšším gymnáziu.

Naše škola je hrdá na to, že může používat oficiální logo přípravného centra Cambridge.

Příprava na nižším gymnáziu

Žáci kvart obou gymnázií a druhého ročníku šestiletého studia se připravují na složení certifikátu PET (B1) v rámci běžných hodin AJ. V těchto hodinách se dozvědí veškeré informace o získání certifikátu a zároveň si vyzkoušejí všechny typy cvičení, se kterými se setkají v písemné i ústní části reálné zkoušky. Zkušení vyučující zároveň žákům poradí, jak se nejlépe s danými úkoly vypořádat.

Žáci nižšího gymnázia mohou také navštěvovat nepovinný předmět "Příprava na certifikát PET", kde si své znalosti upevní dalším procvičováním typových cvičení. Nepovinný předmět se otvírá dle zájmu studentů.

Příprava na vyšším gymnáziu

Žáci ve čtyřletém studiu na I. Německém zemském gymnasiu mají přípravu na složení certifrikátu na úrovni B2  jako součást běžných hodin AJ. V těchto hodinách se seznamují s typizovanými úlohami ze zkoušky FCE, dozvědí se veškeré informace o získání certifikátu a zároveň si vyzkoušejí všechny typy cvičení, se kterými se setkají v písemné i ústní části reálné zkoušky. Zkušení vyučující zároveň žákům poradí, jak se nejlépe s danými úkoly vypořádat. Žáci Gymnázia J. G. Mendela se mohou navštěvovat nepovinný předmět "Příprava na certifikát FCE", který se otvírá dle zájmu studentů. Kromě toho se žáci kvart obou gymnázií a druhého ročníku šestiletého studia připravují na složení certifikátu PET (B1) v rámci běžných hodin AJ.

Samostatná příprava

Naše škola také podporuje žáky v jejich samostatné přípravě ke složení certifikátu - žáci mohou s vyučujícími, kteří mají danou problematiku na starosti, prodiskutovat dostupné materiály a konzultovat s nimi svou domácí přípravu. Žáci mohou také navštěvovat konzultace a kluby jednotlivých vyučujících anglického jazyka.

Přihlašování na zkoušky

V neposlední řadě škola potom pomáhá zájemcům s registrací na zkoušku, a to nejen na zkoušky PET a FCE, ale na jakoukoli jinou zkouškou Cambridge, kterou mají zájem absolvovat. Díky tomu, že naše škola je partnerskou školou zkouškového centra, získá uchazeč také slevu z celkové ceny zkoušky.

Uznávání jazykových certifikátů pro účely maturitní zkoušky

Studenti, kteří jazykový certifikát na požadované úrovni získali, mohou o uznání profilové části maturitní zkoušky zažádat po odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce, nejpozději však do 31. 3. toho roku, v jehož jarním termínu žák skládá maturitní zkoušku. Žádost se odevzdává písemně ředitelce školy spolu s originálem či kopií jazykového certifikátu.

Má-li student zájem nechat si tímto způsobem uznat jazykový certifkát, je dobré celý proces předem konzultovat se zástupci ředitelky školy, kteří mu s praktickou žádostí pomohou.