Virtuální prohlídka školy

V každém školním roce probíhá příprava studentů ke složení zkoušek Cambridge na nižším i vyšším gymnáziu.

Naše škola je hrdá na to, že může používat oficiální logo přípravného centra Cambridge.

Příprava na nižším gymnáziu

Žáci kvart obou gymnázií a druhého ročníku šestiletého studia se připravují na složení certifikátu PET (B1) v rámci běžných hodin AJ. V těchto hodinách se dozvědí veškeré informace o získání certifikátu a zároveň si vyzkoušejí všechny typy cvičení, se kterými se setkají v písemné i ústní části reálné zkoušky. Zkušení vyučující zároveň žákům poradí, jak se nejlépe s danými úkoly vypořádat.

Žáci nižšího gymnázia mohou také navštěvovat nepovinný předmět "Příprava na certifikát PET", kde si své znalosti upevní dalším procvičováním typových cvičení.

 

Příprava na vyšším gymnáziu

Na vyšším gymnáziu mohou žáci navštěvovat nepovinný předmět "Příprava na certifikát FCE". Různá typová cvičení k certifikátu dělají také žáci během běžných hodin AJ.

 

Samostatná příprava

Naše škola také podporuje žáky v jejich samostatné přípravě ke složení certifikátu - žáci mohou s vyučujícími, kteří mají danou problematiku na starosti, prodiskutovat dostupné materiály a konzultovat s nimi svou domácí přípravu. Žáci mohou také navštěvovat konzultace a kluby jednotlivých vyučujících anglického jazyka.

 

Přihlašování na zkoušky

V neposlední řadě škola potom pomáhá zájemcům s registrací na zkoušku, a to nejen na zkoušky PET a FCE, ale na jakoukoli jinou zkouškou Cambridge, kterou mají zájem absolvovat. Velkou výhodou je, že si naši studenti nemusí projít celým komplikovaným procesem přihlašování. Stačí, když nahlásí, že mají o zkoušku zájem, vyučující s nimi prodiskutuje termíny a poté je na zkoušku přihlásí. Další informace už uchazeč obdrží pohodlně e-mailem přímo od organizátora zkoušek. Na základě takového přihlášení ke zkoušce získá uchazeč také slevu z celkové ceny zkoušky.