Virtuální prohlídka školy

Organizace výuky v září 2022


ZÁŘÍ
 

1. 9. 2022

Domluva rozvrhu individuální výuky  (telefonicky, po předchozí domluvě s vyučujícím i osobně)

od 2. 9. 2022


Zahájení individuální výuky hudebního oboru - ZUŠ, Ježkova 9

od 5. 9. 2022

Zahájení individuální výuky hudebního oboru - ZUŠ, Mendlovo nám. 1/3, 4

od 5. 9. 2022


Zahájení kolektivní výuky (hudební - hudební nauka, cimbálka, školní orchestr, sboreček, literárně-dramatický a výtvarný obor) - ZUŠ, Ježkova 9

od 5. 9. 2022

Zahájení výuky výtvarného oboru - ZUŠ, Mendlovo nám. 1/3, 4


od 15. 9. 2022
 

Zahájení výuky dramatického kroužku pro AZŠ

od 19. 9. 2022
 

Zahájení výuky výtvarných kurzů pro AZŠ