Virtuální prohlídka školy

Dne 25. 5. 2022 je výuka hudebního oboru ZUŠ na obou pracovištích zrušena. Náhradní forma výuky je účast na koncertě.

Pro vystupující:

- zvuková zkouška je možná od 14.15 hod. v prostorách kulturního sálu Otakara Motejle, po předchozí domluvě s vyučujícím

- sraz vystupujících se školním orchestrem a samotní žáci školního orchestru mají v sále budovy Kanceláře veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno, v 16.00 hod.

- zvuková zkouška školního orchestru je v 16.30 hod.

- zahájení koncertu je v 17.30 hod.