Virtuální prohlídka školy

LISTOPAD

9/11

do 12.00

Termín uzavření klasifikace za 1. čtvrtletí

9/11

15.00

II. pedagogická rada

PROSINEC

1/12

do 12.00

Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce Jaro 2021

7/12

 

Předklasifikace v 1. pololetí *

LEDEN

12/1

15.00 – 18.00

Hovorové hodiny s rodiči

25/1

do 12.00

Termín uzavření klasifikace a absence za 1. pololetí

26/1

15.30

III. pedagogická rada

28/1

 

Rozdání výpisu z pololetního vysvědčení

DUBEN

26/4

do 12.00

Termín uzavření klasifikace a absence maturitních ročníků za 2. pololetí a termín uzavření klasifikace ostatních ročníků za 3. čtvrtletí

26/4

15.00

IV. pedagogická rada

30/4

8.00-8.45

Rozdání vysvědčení maturitních ročníků

KVĚTEN

14/5

 

Předklasifikace v 2. pololetí *

ČERVEN


1/6


15.00-18.00


Hovorové hodiny s rodiči

23/6

do 12.00

Termín uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí

24/6

14.00

V. pedagogická rada

*          Předklasifikace: žákovi je čtvrtletní známka v systému Škola OnLine k uvedenému datu aktualizována. Žák (popř. zákonný zástupce) v systému Škola OnLine ve čtvrtletním hodnocení vidí, jaká známka by byla udělena, kdyby právě bylo vysvědčení.