Výsledky přijímacího řízení u všech oborů

Seznam přijatých uchazečů na osmileté a čtyřleté obory a šestiletý obor gymnázií a na střední pedagogickou školu najdete pod registračním číslem uchazeče níže:

I. Německé zemské gymnasium

I. Německé zemské gymnasium - střední pedagogická škola

Gymnázium J. G. Mendela

 

V případě kladného rozhodnutí můžete uzavřít Smlouvu o studiu osobně v budově na Mendlově nám. 1/3, 4 v Brně u paní Svobodové, a to od 17. 6. 2020 u čtyřletých oborů (resp. od 18. 6. 2020 u víceletých gymnázií) v pracovní dny od 8.30 do 14.30 hod. (popřípadě si můžete s paní Svobodovou telefonicky domluvit termín na čísle 543 211 790), nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů v 1. kole.

Při uzavření Smlouvy o studiu je splatné zápisné ve výši 2000 Kč a první splátka školného ve výši 10000 Kč. Dále je nutné vzít s sebou zápisový lístek.

Pro usnadnění úředního úkonu si také můžete předem vyplnit Osobní list žáka.