Virtuální prohlídka školy

Bilingvní vzdělávání

Od 1. září 2024 otevíráme bilingvní 2. stupeň Anglické ZŠ. Vzdělávání bude plynule navazovat na bilingvní třídy 1. stupně AZŠ, a to především v oblasti dvojjazyčného vzdělávání a bude založeno na podobných principech: např. tandemová výuka, přítomnost rodilého mluvčího ve vybraných vyučovacích hodinách, vyučování několika nejazykových předmětů v anglickém jazyce, zvýšený počet hodin anglického jazyka a snížený počet žáků ve třídě. Naše škola má již s bilingvním vzděláváním bohaté zkušenosti a je zařazena do sítě bilingvních škol. Dvojjazyčné vzdělávání nabízíme na 1. stupni Anglické ZŠ a ve vyšších ročnících našeho gymnázia. Otevření bilingvního 2. stupně AZŠ je dalším krokem v postupném procesu rozvoje dvojjazyčné výuky v naší škole.
 
Už v září 2018 jsme se rozhodli rozšířit bilingvní výuku na celý Školský komplex, včetně Anglické základní školy. Naše úsilí vyústilo v únoru 2019, kdy jsme na Anglické základní škole uspořádali talentové zkoušky, jak do běžné první třídy s využitím metody CLIL, tak do bilingvní první třídy.

Již od 1. září 2012 má naše škola povolenou bilingvní výuku v předmětech dějepis, zeměpis a základy společenských věd v anglickém a německém jazyce. S bilingvní výukou máme tedy bohaté zkušenosti.

Těší nás velký zájem rodičů o bilingvní výuku na naší škole a jsme hrdí, že celý proces pečlivých příprav se završil v září 2019, kdy prvňáčci nastoupili do své nové bilingvní třídy.

Rodiče žáků nastupujících do prvních ročníků Anglické základní školysi mohou vybrat ze dvou různých metod výuky:

  • Bilingvní metody (BILINGVNÍ TŘÍDA)
  • Metody CLIL (TŘÍDA CLIL)

Více informací o tomto systému se dozvíte v sekci Proč my a také v sekci Angličtina.

Starting in academic year 2019/2020, we have implemented a brand new system of language teaching at English Elementary School: Bilingual Education in English.

Parents of children entering First Grade of English Elementary have the chance to choose from two options of teaching methods:

 

  • Bilingual Programme (Bilingual Class)
  • CLIL Programme (CLIL Class)