Školský komplex na Mendlově náměstí vyhlašuje III. ročník soutěže pro předškoláky

Přihlašovat do soutěže se můžete do 20. 1. 2020 na email jancikova@skolskykomplex.cz.