Vítejte na našich webových stránkách.Kroužky PolyGram ve 2. pololetí

Pojďte mezi nás!

V rámci projektu „PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji“ nabíráme na 2. pololetí šk. roku 2018/2019 nové zájemce o polytechnické kroužky pro žáky nižšího stupně, které probíhají v úterý 8. a 9. hodinu.  Aktivity v kroužcích podpoří badatelskou činnost, manuální činnost, kreativitu a rozšíří teoretické znalosti našich žáků.

Více informací o obsahu kroužků a přihlášky na druhé pololetí naleznete na této stránce v sekci Zájmové kroužky.