Sbírkový den Světlušky

Jak jsme vás již informovali, v pátek 13. 9. se uskutečnil na našich školách sbírkový den Světlušky.
Tímto bychom chtěli poděkovat nejen všem, kteří do sbírky přispěli, ale také našim dobrovolníkům, kteří po celý den příspěvky vybírali a prodávali upomínkové předměty Světluška.

Další informace a výši částky, kterou naše škola přispěla, naleznete zde.

 
Děkujeme!