Virtuální prohlídka školy

Bezpečné prostředí ve škole

Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba, realizuje tento projekt jakožto partner Jihomoravského kraje 

Název projektu: "Bezpečné prostředí ve škole"

Registrační číslo: JMK 77068/2016

Období realizace: 2016

Finanční podpora: Finanční prostředky Jihomoravského kraje - hrazeno z dotace JmK

Projekt byl zaměřen na bezpečné prostředí ve škole, zřízením kamerového systému.

Celkové vyhodnocení splnění Projektu

Realizovaný projekt naplnil vytčený cíl a splnil tak předpokládaný účel, finanční prostředky byly použity na pokrytí části nákupu kamerového systému pro bezpečné zajištění předávání dětí a studentů z naší školy. Všechny aktivity a výstupy projektu byly realizovány na posílení bezpečného prostředí ve škole.  Rádi bychom poděkovali za kladné vyřízení naší žádosti o dotaci a přidělení finančních prostředků, které pomohly k zajištění prevence kriminality ve vstupních prostorách školy.

Děkujeme všem, kteří přispěli k realizaci tohoto projektu.