Virtuální prohlídka školy

Stravování žáků je zajištěno ve školní jídelně s vlastní kuchyní, kde se stravují pouze naši žáci, studenti a zaměstnanci (vč. SPGŠ v budově na adrese Pionýrská 23). Naše kuchyně vaří také pro Konzervatoř Brno se sídlem na tř. Kpt. Jaroše, kam dovážíme hotová jídla.

Žáci si mohou denně vybírat ze tří druhů hlavních jídel, které si objednávají na terminálu čipovými kartami. Cena oběda je pro jednotlivé žáky stanovena v souladu s aktuální vyhláškou o školním stavování. Od 1. 9. 2021 je cena oběda pro žáky 39,- Kč, pro dospělé 45,- Kč.

Cenu obědů je možno hradit osobně u vedoucí školní jídelny nebo bezhotovostní formou na:


účet číslo: 372681353/0300
Variabilní symbol je rodné číslo strávníka.

 

Vedoucí školní jídelny: Lubor Mazel

Stravenkářka: Petra Paseková

Email: jidelna@skolskykomplex.cz
Mobil: 774 780 432
Telefon: +420 543 211 790  klapka: 126 Objednávání pouze 11.15–12.45 hod
Objednávat stravu lze nejpozději dva pracovní dny předem do 14.00 hod.