Základní umělecká škola

          

Talentové zkoušky ZuŠ

Pro školní rok 2020/2021 jsou termíny talentových zkoušek stanoveny v budově ZUŠ, Ježkova 9,  následovně:

  • Hudební obor:  18. 5. 2020 (14.00 hod. – 17.30 hod.)
  • Literárně-dramatický obor: 18. 5. 2020 (14.00 hod. – 17.30 hod.)
  • Výtvarný obor:  14. 5. 2020 (16.30 hod. – 18.00 hod.)

Pozn.  talentové zkoušky se uskuteční pouze v budově ZUŠ, Ježkova 9, Brno - Lesná

 

Hudební obor

Talentová zkouška ověřuje rytmické cítění žáka, jeho schopnost sluchového vnímání a intonace (zazpívá jednoduchou písničku, je schopen zopakování melodického motivu), hudební představivost.

Literárně-dramatický obor

Talentová zkouška ověřuje, zda-li je žák schopen jednoduché pohybové kreace v prostoru, slovního projevu (krátké vyprávění nebo přednes), zda je schopen vnímat rytmus, tempo, dynamiku a intonaci v pohybovém i hlasovém projevu. Uchazeč předvede hereckou kreaci na základě představivosti a fantazie.

Při případných zdravotních potížích žáka je potřebné předložení lékařského potvrzení.

Výtvarný obor

Talentové zkoušky ověřují smysl pro vnímání tvarů, barev a prostorové vidění. Dle možností si žák přinese s sebou ukázku vlastní výtvarné tvorby (např. foto, obrázek apod.). Při případných zdravotních potížích žáka je potřebné předložení lékařského potvrzení.