Virtuální prohlídka školy

Základní umělecká škola

           

Talentové zkoušky ZUŠ

 

Vážení rodiče,

zájemce o studium na ZUŠ žádáme, aby vyplněné přihlášky zasílali elektronicky na e-mail  kruckova@skolskykomplex.cz . Přihlášky je možno stáhnout zde.
 

Termín talentových zkoušek pro školní rok 2023/2024 je stanoven v týdnu od 15. 5. 2023.

Hudební obor: 15. 5. 2023 (pondělí)  od 13.30 hod. do 17.30 hod.

Literárně-dramatický obor: 15. 5. 2023 (pondělí)  od 14.00 hod. do 17.00 hod.

Výtvarný obor: 18. 5. 2023 (čtvrtek) od  od 14.00 hod. do 17.00 hod.

Talentové zkoušky se uskuteční prezenčně v budově ZUŠ, Ježkova 9, Brno-Lesná.

 

Podmínkou pro přijetí na naší školu je:

1. zaslaná a vyplněná přihláška do 10. 5. 2023, poté po individuální domluvě
2. úspěšné zvládnutí talentových zkoušek

 

Hudební obor

Talentová zkouška ověřuje rytmické cítění žáka, jeho schopnost sluchového vnímání a intonace (zazpívá jednoduchou písničku, je schopen zopakování melodického motivu), hudební představivost.

Literárně-dramatický obor

Talentová zkouška ověřuje, zda-li je žák schopen jednoduché pohybové kreace v prostoru, slovního projevu (krátké vyprávění nebo přednes), zda je schopen vnímat rytmus, tempo, dynamiku a intonaci v pohybovém i hlasovém projevu. Uchazeč předvede hereckou kreaci na základě představivosti a fantazie.

Při případných zdravotních potížích žáka je potřebné předložení lékařského potvrzení.

Výtvarný obor

Talentové zkoušky ověřují smysl pro vnímání tvarů, barev a prostorové vidění. Dle možností si žák přinese s sebou ukázku vlastní výtvarné tvorby (např. foto, obrázek apod.). Při případných zdravotních potížích žáka je potřebné předložení lékařského potvrzení.

 

Pozdější talentové zkoušky jsou možné po předchozí telefonické či elektronické domluvě.
Kontakt:
e-mail: zus@skolskykomplex.cz, kruckova@skol skykomplex.cz
tel.: 775 211 795, 602 237055