Základní umělecká škola

          

Talentové zkoušky ZuŠ

Vážení rodiče,

z důvodu aktuální situace jsou talentové zkoušky výtvarného, hudebního a literárně-dramatického oboru v termínu 14.5. 2020 a 18. 5. 2020 zrušené. Náhradní termín bude upřesněn na webových stránkách školy.

Zájemce o studium na ZUŠ ve školním roce 2020/2021 žádáme, aby vyplněné přihlášky zasílali elektronicky na e-mail: zus@skolskykomplex.cz do 31. 5. 2020. Přihlášky je možno stáhnout zde.

Termín a způsob samotných talentových zkoušek bude určen až po návratu běžného školního režimu a provozu.

 

Děkujeme za pochopení.

 

Hudební obor

Talentová zkouška ověřuje rytmické cítění žáka, jeho schopnost sluchového vnímání a intonace (zazpívá jednoduchou písničku, je schopen zopakování melodického motivu), hudební představivost.

Literárně-dramatický obor

Talentová zkouška ověřuje, zda-li je žák schopen jednoduché pohybové kreace v prostoru, slovního projevu (krátké vyprávění nebo přednes), zda je schopen vnímat rytmus, tempo, dynamiku a intonaci v pohybovém i hlasovém projevu. Uchazeč předvede hereckou kreaci na základě představivosti a fantazie.

Při případných zdravotních potížích žáka je potřebné předložení lékařského potvrzení.

Výtvarný obor

Talentové zkoušky ověřují smysl pro vnímání tvarů, barev a prostorové vidění. Dle možností si žák přinese s sebou ukázku vlastní výtvarné tvorby (např. foto, obrázek apod.). Při případných zdravotních potížích žáka je potřebné předložení lékařského potvrzení.