Virtuální prohlídka školy

I. Německé zemské gymnasium

 

   

     
  
 

 

Informace k přijímacímu řízení na I. Německé zemské gymnasium pro studium ve školním roce 2022/2023

Vážení rodiče,

během měsíce června se budou konat úvodní schůzky pro rodiče žáků budoucích prvních ročníků. Zákonní zástupci obdrží e-mailem pozvánku na tuto schůzku. V případě dalších dotazů se můžete obrátit na Mgr. Klobušického.

TERMÍNY SCHŮZEK S RODIČI BUDOUCÍCH ŽÁKŮ
ŠKOLA/OBOR DATUM ČAS
I. Německé zemské gymnasium
– střední pedagogická škola
14.06.2022 15.30
I. Německé zemské gymnasium
– čtyřletý obor gymnázia
14.06.2022 17.00
Gymnázium J. G. Mendela
– šestiletý obor gymnázia (2 skupiny)
20.06.2022 15.00
21.06.2022 15.00
Gymnázium J. G. Mendela
– osmiletý obor gymnázia
28.06.2022 15.00
I. Německé zemské gymnasium
– osmiletý obor gymnázia
28.06.2022 16.30

 

 

 

Informace o vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení

Vyhlášení přijímacího řízení I. NZG pro obor 79-41-K/81 - další kolo

Ředitelka školy I. Německého zemského gymnasia vyhlásila další kolo přijímacího řízení do tohoto oboru:

Denní osmileté studium na I. Německém zemském gymnasiu (kód oboru: 79-41-K/81)

 • Přihlášky do dalšího kola můžete podávat od 7.30 do 15.30 hodin v budově na Mendlově nám. v místnosti č. 230 na sekretariátu.
 • Společně s přihláškou odevzdejte výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky a doklady o účasti, popř. umístění v soutěžích a olympiádách organizovaných nebo zaštítěných MŠMT, nebo doklady o absolvování jazykových certifikátů. Na přihlášce je nutné mít vyplněné výsledky předchozího vzdělávání potvrzené školou, resp. s sebou přineste originální dokumenty nebo ověřené kopie. Přihlášku můžete stáhnout ZDE.
 • Uchazeči budou přijímáni na základě platných kritérií pro školní rok 2022/2023 ZDE.

 

V případě přijetí uchazeče na naši školu můžete uzavřít Smlouvu o studiu osobně v budově na Mendlově nám. 1/3, 4 v Brně u paní Svobodové, a to od 3. 5. 2022 v pracovní dny od 8.30 do 14.30 hod. (popřípadě si můžete s paní Svobodovou telefonicky domluvit termín na čísle 543 211 790), nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů v 1. kole (tedy do 12. 5. 2022).

Při uzavření Smlouvy o studiu je splatné zápisné ve výši 2000 Kč a první splátka školného ve výši 11000 Kč (obojí pouze v hotovosti). Dále je nutné vzít s sebou zápisový lístek.

Doporučujeme Vám, abyste si dopředu před uzavřením Smlouvy vytiskli  Osobní list žáka , který najdete v sekci Formuláře a dokumenty (výrazně to časově zkrátí vyřízení administrativních náležitostí).

Obor vzdělávání: 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté všeobecné studium)

Výsledky 1. kola přijímacího řízení najdete zde

 

 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 10
 • Výše školného: 22 000 Kč ročně
 • Kritéria přijímacího řízení ZDE
 • Přihláška ke studiu na čtyřletý obor gymnázia ZDE

Řádně vyplněnou přihlášku ke vzdělávání – studiu ve střední škole mohou uchazeči nebo jejich zákonní zástupci odevzdat přímo ve Školském komplexu (Mendlovo náměstí 1/3, 4) na sekretariátě školy (místnost č. 230) do 1. března 2022 včetně v době od 7.30 do 15.30 hod. nebo zaslat korespondenčně na adresu školy.

Přijímací řízení na čtyřletý obor gymnázia proběhne na základě jednotné přijímací zkoušky v termínech stanovených MŠMT, tedy 12. a 13. dubna 2022, a dále na základě dalších kritérií uvedených v dokumentu výše.
 
 
Obor vzdělávání: 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté všeobecné studium)

Výsledky 1. kola přijímacího řízení najdete zde

 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 26
 • Výše školného: 22 000 Kč ročně
 • Kritéria přijímacího řízení ZDE
 • Přihláška ke studiu na osmiletý obor gymnázia ZDE

Řádně vyplněnou přihlášku ke vzdělávání – studiu ve střední škole mohou uchazeči nebo jejich zákonní zástupci odevzdat přímo ve Školském komplexu (Mendlovo náměstí 1/3, 4) na sekretariátě školy (místnost č. 230) do 1. března 2022 včetně v době od 7.30 do 15.30 hod. nebo zaslat korespondenčně na adresu školy.

Přijímací řízení na osmiletý obor gymnázia proběhne na základě jednotné přijímací zkoušky v termínech stanovených MŠMT, tedy 19. a 20. dubna 2022, a dále na základě dalších kritérií uvedených v dokumentu výše.

 

Informace k přijímacímu řízení na další součásti Školského komplexu
 • Přehled studijních oborů na Školském komplexu naleznete zde.