I. Německé zemské gymnasium

    
   

Přijímací řízení I. NZG

Informační schůzky pro rodiče žáků budoucích prvních ročníků

Pro zákonné zástupce žáků budoucích prvních ročníků se budou konat informační schůzky v těchto termínech:

 • Čtyřletý obor gymnázia: 30. 7. 2020 v 17.00 hodin nebo 27. 8. 2020 v 17.30 hodin v budově školy na Mendlově náměstí 1/3, 4 v učebně MMU1
 • Šestiletý obor gymnázia: 30. 7. 2020 v 15.30 hodin nebo 27. 8. 2020 v 16.00 hodin v budově školy na Mendlově náměstí 1/3, 4 v učebně MMU1
 • Osmiletý obor gymnázia: 30. 7. 2020 ve 14 hodin nebo 28. 8. 2020 v 16 hodin v budově školy na Mendlově náměstí 1/3, 4 v učebně MMU1
 • Čtyřletý obor – střední pedagogická škola: 31. 8. 2020 ve 14 hodin nebo 31. 8. 2020 ve 16 hodin v budově školy na Pionýrské 23.

Z organizačních a kapacitních důvodů žádáme, aby se vždy dostavil pouze jeden zákonný zástupce bez dětí.

 

Výsledky přijímacího řízení – 2. kolo

Vzhledem k velmi dobrým výsledkům uchazečů ve 2. kole na I. Německé zemské gymnasium v oboru 79-41-K/41 (Čtyřleté všeobecné studium pro gymnázia) rozhodla ředitelka školy, že přijme do 1. ročníku tohoto oboru celkem dvě třídy. Seznam přijatých uchazečů na I. Německé zemské gymnasium (obor 79-41-K/41 Čtyřleté všeobecné studium pro gymnázia) najdete pod registračním číslem uchazeče níže:
 
I. NĚMECKÉ ZEMSKÉ GYMNASIUM
OBOR 79-41-K/41
(ČTYŘLETÉ STUDIUM)
2. KOLO
REGISTRAČNÍ ČÍSLO POŘADÍ ROZHODNUTÍ
369 1 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
295 2 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
292 3 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
348 4 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
422 5 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
379 6 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
414 7 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
430 8 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
288 9 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
405 10 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
293 11 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
299 12 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
335 13 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
377 14 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
407 15 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
394 16 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
366 17 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
306 18 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
421 19 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
426 20 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
390 21 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
344 22 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
330 23 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
350 24 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
305 25 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
334 26 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
427 27 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
465 28 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
367 29 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
351 30 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
359 31 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
326 32 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
325 33 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
408 34 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
322 35 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
346 36 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
375 37 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
365 38 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
376 39 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
282 40 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
378 41 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
398 42 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
389 43 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
419 44 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
463 45 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
290 46 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
320 47 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
302 48 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
311 49 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
291 50 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
452 51 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
428 52 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
317 53 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
304 54 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
396 55 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
455 56 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
329 57 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
331 58 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
371 59 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
338 60 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
309 61 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
286 62 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
436 63 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
447 64 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
 
Výsledek prvního přijatého uchazeče: 113 bodů
Výsledek posledního přijatého uchazeče: 88 bodů

 

V případě kladného rozhodnutí můžete uzavřít Smlouvu o studiu osobně v budově na Mendlově nám. 1/3, 4 v Brně u paní Svobodové, a to od 26. 6. 2020 v pracovní dny od 8.30 do 14.30 hod. (popřípadě si můžete s paní Svobodovou telefonicky domluvit termín na čísle 543 211 790), nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů ve 2. kole.

Při uzavření Smlouvy o studiu je splatné zápisné ve výši 2000 Kč a první splátka školného ve výši 10000 Kč. Dále je nutné vzít s sebou zápisový lístek.

Pro usnadnění úředního úkonu si také můžete předem vyplnit Osobní list žáka.

 

Informace o vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Vyhlášení přijímacího řízení - 2. kolo (datum vyhlášení 17. 6. 2020)

Ředitelka školy I. Německého zemského gymnasia vyhlásila 2. kolo přijímacího řízení do oborů:

Denní čtyřleté studium na I. Německém zemském gymnasiu (kód oboru: 79-41K/41)

 • Přihlášky do 2. kola můžete podávat od čtvrtka 18. 6. 2020 do středy 24. 6. 2020 do 15.30 hodin.
 • Přihlášky odevzdávejte v budově na Mendlově nám. v místnosti č. 230 na sekretariátu školy panu Urbánkovi v pracovní dny v době od 8.00 do 15.30 hodin.
 • Společně s přihláškou odevzdejte výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky a doklady o účasti, popř. umístění v soutěžích a olympiádách organizovaných MŠMT, nebo doklady o absolvování jazykových certifikátů. Na přihlášce je nutné mít vyplněné výsledky předchozího vzdělávání potvrzené školou, resp. s sebou přineste originální dokumenty nebo ověřené kopie. Přihlášku můžete stáhnout ZDE.
 • Uchazeči budou přijímáni na základě platných kritérií pro školní rok 2020/2021.

 

Denní čtyřleté studium na střední pedagogické škole, obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika (kód oboru: 75-31M/01)

 

Výsledky přijímacího řízení - osmiletý obor (vyvěšeno 16. 6. 2020)

V případě kladného rozhodnutí můžete uzavřít Smlouvu o studiu osobně v budově na Mendlově nám. 1/3, 4 v Brně u paní Svobodové, a to od 17. 6. 2020 u čtyřletých oborů (resp. od 18. 6. 2020 u víceletých gymnázií) v pracovní dny od 8.30 do 14.30 hod. (popřípadě si můžete s paní Svobodovou telefonicky domluvit termín na čísle 543 211 790), nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů v 1. kole.

Při uzavření Smlouvy o studiu je splatné zápisné ve výši 2000 Kč a první splátka školného ve výši 10000 Kč. Dále je nutné vzít s sebou zápisový lístek.

Pro usnadnění úředního úkonu si také můžete předem vyplnit Osobní list žáka.

 

I. NĚMECKÉ ZEMSKÉ GYMNASIUM

OBOR 79-41-K/81

(OSMILETÉ STUDIUM)
REGISTRAČNÍ ČÍSLO POŘADÍ ROZHODNUTÍ
214 1 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
53 2 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
164 3 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
97 4 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
96 5 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
136 6 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
213 7 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
162 8 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
158 9.-10. PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
211 9.-10. PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
161 11 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
225 12.-13. PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
89 12.-13. PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
44 14 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
144 15 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
98 16 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
147 17 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
117 18 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
83 19 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
256 20 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
100 21 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
54 22 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
163 23 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
217 24 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
194 25 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
160 26 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
Výsledek prvního přijatého uchazeče: 123 bodů
Výsledek posledního přijatého uchazeče: 63 bodů

 

Výsledky přijímacího řízení - čtyřletý obor (vyvěšeno 15. 6. 2020)

I. NĚMECKÉ ZEMSKÉ GYMNASIUM

OBOR 79-41-K/41

(ČTYŘLETÉ STUDIUM)
REGISTRAČNÍ ČÍSLO POŘADÍ ROZHODNUTÍ
55 1 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
156 2 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
165 3 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
203 4 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
218 5 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
157 6 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
206 7 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
57 8 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
51 9 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
208 10 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
159 11 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
99 12 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
Výsledek prvního přijatého uchazeče: 120 bodů
Výsledek posledního přijatého uchazeče: 66 bodů

 

Vyhlášení přijímacího řízení na I. Německé zemské gymnasium

 
 

Informace pro uchazeče a rodiče uchazečů

Zákonní zástupci uchazečů obdrží poštovní cestou pozvánky, která naše škola v tomto týdnu nechala odeslat.

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

ŠKOLA NÁZEV
OBORU
KÓD
OBORU
JEDNOTNÁ
PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKA
ŠKOLNÍ
PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKA
I. Německé zemské gymnasium čtyřletý obor 79-41-K/41 8. 6. 2020 nekoná se
osmiletý obor 79-41-K/81 9. 6. 2020 nekoná se

 

Na Mendlově nám. budou uchazeči do budovy školy vcházet zadním vchodem od lékárny. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům-uchazečům, nikoliv doprovázejícím osobám.

K přijímací zkoušce na střední školu dítě přinese:

 • Pozvánku školy.
 • Pozvánku ke konání JPZ (informace organizace CERMAT).
 • Psací a rýsovací potřeby (u uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami další povolené kompenzační pomůcky).
 • Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (dále jen Čestné prohlášení) – vyplněné a podepsané zákonným zástupcem. Čestné prohlášení, které je nedílnou součástí tohoto dopisu, uchazeči odevzdají hned u vchodu do budovy školy – bez vyplněného a zákonným zástupcem podepsaného Čestného prohlášení nelze uchazeče do budovy školy vpustit!

Žák, který patří do rizikové skupiny (naplňuje alespoň jeden bod (2–8) uvedený v Čestném prohlášení nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti), má právo přijít na písemnou zkoušku dříve než ostatní uchazeči (budova školy bude pro uchazeče otevřena od 7.30 hod.). Tento žák bude přednostně vpuštěn do učebny a usazen tak, aby byla v maximální míře zajištěna ochrana jeho zdraví, tedy co nejdále ode dveří a co nejblíže k oknu. Stejně tak bude tomuto žáku umožněno opustit místnost mezi posledními a maximálně tak omezit interakci s ostatními žáky.

Pokud má žák konat příslušné zkoušky a má příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat infekci koronavirem (zejména zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky), nesmí do školy vstupovat. Zákonný zástupce řádně omluví nepřítomnost svého dítěte nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy. Potom má žák právo konat náhradní zkoušku.

 

Studijní obory a kritéria přijímacího řízení na I. Německé zemské gymnasium

Denní osmileté studium na I. Německém zemském gymnasiu (kód studia: 79-41-K/81)

 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 26
 • Roční školné: 20 000 Kč

Denní čtyřleté studium na I. Německém zemském gymnasiu (kód studia: 79-41-K/41)

 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 16
 • Roční školné: 20 000 Kč

 

Kritéria přijímacího řízení na I. Německé zemské gymnasium

Přehled studijních oborů

Přihláška ke studiu I. NZG denní osmileté

Přihláška ke studia I. NZG denní čtyřleté


Školní informační Bulletin 2020

Přijímací řízení G JGM

Vyhlášení přijímacího řízení na Gymnázium J. G. Mendela

 
 

Informace pro uchazeče a rodiče uchazečů

Zákonní zástupci uchazečů obdrží poštovní cestou pozvánky, která naše škola v tomto týdnu nechala odeslat.

 

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

ŠKOLA NÁZEV
OBORU
KÓD
OBORU
JEDNOTNÁ
PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKA
ŠKOLNÍ
PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKA
Gymázium J. G. Mendela čtyřletý obor 79-41-K/41 8. 6. 2020 nekoná se
šestiletý obor 79-41-K/61 9. 6. 2020 nekoná se
osmiletý obor 79-41-K/81 nekoná se

 

Na Mendlově nám. budou uchazeči do budovy školy vcházet zadním vchodem od lékárny. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům-uchazečům, nikoliv doprovázejícím osobám.

K přijímací zkoušce na střední školu dítě přinese:

 • Pozvánku školy.
 • Pozvánku ke konání JPZ (informace organizace CERMAT).
 • Psací a rýsovací potřeby (u uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami další povolené kompenzační pomůcky).
 • Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (dále jen Čestné prohlášení) – vyplněné a podepsané zákonným zástupcem. Čestné prohlášení, které je nedílnou součástí tohoto dopisu, uchazeči odevzdají hned u vchodu do budovy školy – bez vyplněného a zákonným zástupcem podepsaného Čestného prohlášení nelze uchazeče do budovy školy vpustit!

Žák, který patří do rizikové skupiny (naplňuje alespoň jeden bod (2–8) uvedený v Čestném prohlášení nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti), má právo přijít na písemnou zkoušku dříve než ostatní uchazeči (budova školy bude pro uchazeče otevřena od 7.30 hod.). Tento žák bude přednostně vpuštěn do učebny a usazen tak, aby byla v maximální míře zajištěna ochrana jeho zdraví, tedy co nejdále ode dveří a co nejblíže k oknu. Stejně tak bude tomuto žáku umožněno opustit místnost mezi posledními a maximálně tak omezit interakci s ostatními žáky.

Pokud má žák konat příslušné zkoušky a má příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat infekci koronavirem (zejména zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky), nesmí do školy vstupovat. Zákonný zástupce řádně omluví nepřítomnost svého dítěte nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy. Potom má žák právo konat náhradní zkoušku.
 
 

Studijní obory a kritéria přijímacího řízení na Gymnázium J. G. Mendela

Denní osmileté studium na Gymnáziu J. G. Mendela (kód studia: 79-41-K/81)

 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 42
 • Roční školné: 20 000 Kč

Denní šestileté studium na Gymnáziu J. G. Mendela (kód studia: 79-41-K/61)

 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 26
 • Roční školné: 20 000 Kč

Denní čtyřleté studium na Gymnáziu J. G. Mendela (kód studia: 79-41-K/41

 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 10
 • Roční školné: 20 000 Kč

 

Kritéria přijímacího řízení na Gymnázium J. G. Mendela

Přehled studijních oborů

Přihláška ke studiu G JGM denní osmileté

Přihláška ke studiu G JGM denní šestileté

Přihláška ke studiu G JGM denní čtyřleté

 

Školní informační Bulletin 2020

Přijímací řízení SPgŠ

Vyhlášení přijímacího řízení na střední pedagogickou školu

 

Informace pro uchazeče a rodiče uchazečů

Zákonní zástupci uchazečů obdrží poštovní cestou pozvánky, která naše škola v tomto týdnu nechala odeslat.

 

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

ŠKOLA NÁZEV
OBORU
KÓD
OBORU
JEDNOTNÁ
PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKA
ŠKOLNÍ
PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKA
I. Německé zemské gymnasium předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01 8. 6. 2020 4. 6. 2020 - žáci, kteří uvedli
v přihlášce I. NZG na prvním místě
předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01 žáci konají na jiné škole 5. 6. 2020 - žáci, kteří uvedli
v přihlášce I. NZG na druhém místě

 

Na Pionýrské 23 budou uchazeči do budovy školy vcházet hlavním vchodem (naproti parku Lužánky). Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům-uchazečům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Ke ŠPZ na střední školu dítě přinese:

 • Pozvánku školy.
 • Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (dále jen Čestné prohlášení) – vyplněné a podepsané zákonným zástupcem. Čestné prohlášení, které je nedílnou součástí tohoto dopisu, uchazeči odevzdají hned u vchodu do budovy školy – bez vyplněného a zákonným zástupcem podepsaného Čestného prohlášení nelze uchazeče do budovy školy vpustit!

K ověření talentu je nutné mít s sebou:

 • Výtvarná výchova: tužka, guma, nůžky, lepidlo (v tyčince).
 • Hudební výchova: vlastní hudební nástroj (pokud dítě nehraje na klavír).
 • Tělesná výchova: cvičební úbor a sálová obuv.

Upozorňujeme, že v případě, že uchazeč/ka nebude mít s sebou např. cvičební úbor, sálovou obuv apod., nebude moci ŠPZ vykonat.

 

K JPZ na střední školu (pokud ji uchazeči konají na naší škole) Vaše dítě přinese:

 • Pozvánku ke konání JPZ (informace organizace CERMAT).
 • Psací a rýsovací potřeby (u uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami další povolené kompenzační pomůcky).

 

Žák, který patří do rizikové skupiny (naplňuje alespoň jeden bod (2–8) uvedený v Čestném prohlášení nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti), má právo přijít na písemnou zkoušku dříve než ostatní uchazeči (budova školy bude pro uchazeče otevřena od 7.30 hod.). Tento žák bude přednostně vpuštěn do učebny a usazen tak, aby byla v maximální míře zajištěna ochrana jeho zdraví, tedy co nejdále ode dveří a co nejblíže k oknu. Stejně tak bude tomuto žáku umožněno opustit místnost mezi posledními a maximálně tak omezit interakci s ostatními žáky.

Pokud má žák konat příslušné zkoušky a má příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat infekci koronavirem (zejména zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky), nesmí do školy vstupovat. Zákonný zástupce řádně omluví nepřítomnost svého dítěte nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy. Potom má žák právo konat náhradní zkoušku.
 
 

Studijní obory a kritéria přijímacího řízení na střední pedagogickou školu

Předškolní a mimoškolní pedagogika (kód studia: 75-31-M/01)

 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 52
 • Roční školné: 20 000 Kč

 

Kritéria přijímacího řízení na střední pedagogickou školu

Kritéria přijímacího řízení na střední pedagogickou školu - podrobné informace

Potvrzení o zdravotní způsobilosti

Potvrzení o logopedickém vyšetření

Přehled studijních oborů

Přihláška ke studiu SPgŠ denní čtyřleté

 

Školní informační Bulletin 2020