Virtuální prohlídka školy

Gymnázium Johanna Gregora Mendela

 

   

         
 

 

Informace k přijímacímu řízení na Gymnázium J. G. Mendela pro studium ve školním roce 2023/2024

Dny otevřených dveří pro zájemce o gymnaziální obory se konají v budově na Mendlově náměstí 1/3, 4, Brno v těchto termínech:

  • Pátek 25. 11. 2022 od 15 do 18 hod.
  • Sobota 11. 2. 2023 od 9 do 12 hod.
  • Úterý 14. 2. 2023 od 15 do 18 hod.

Obor vzdělávání: 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté všeobecné studium)

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 26

Výše školného: 24 000 Kč ročně

Kritéria přijímacího řízení ZDE

Přihláška ke studiu na osmiletý obor gymnázia ZDE

Řádně vyplněnou přihlášku ke vzdělávání – studiu ve střední škole mohou uchazeči nebo jejich zákonní zástupci odevzdat přímo ve Školském komplexu (Mendlovo náměstí 1/3, 4) v kanceláři zástupců ředitelky školy (místnost č. 228,) do 1. března 2023 včetně v době od 7.30 do 15.30 hod. nebo zaslat korespondenčně na adresu školy.

Přijímací řízení na osmiletý obor gymnázia proběhne na základě jednotné přijímací zkoušky v termínech stanovených MŠMT, tedy 17. a 18. dubna 2023, a dále na základě dalších kritérií uvedených v dokumentu výše.

Obor vzdělávání: 79-41-K/61 Gymnázium (šestileté všeobecné studium)

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 26

Výše školného: 24 000 Kč ročně

Kritéria přijímacího řízení ZDE

Přihláška ke studiu na šestiletý obor ZDE

Řádně vyplněnou přihlášku ke vzdělávání – studiu ve střední škole mohou uchazeči nebo jejich zákonní zástupci odevzdat přímo ve Školském komplexu (Mendlovo náměstí 1/3, 4) v kanceláři zástupců ředitelky školy (místnost č. 228,) do 1. března 2023 včetně v době od 7.30 do 15.30 hod. nebo zaslat korespondenčně na adresu školy.

Přijímací řízení na šestiletý obor gymnázia proběhne na základě jednotné přijímací zkoušky v termínech stanovených MŠMT, tedy 17. a 18. dubna 2023, a dále na základě dalších kritérií uvedených v dokumentu výše.

Obor vzdělávání: 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté všeobecné studium)

Tento studijní obor pro školní rok 2023/2024 NEOTEVÍRÁME.

 


DŮLEŽITÉ TERMÍNY:

25.11.2022 (PÁ) 15.00–18.00 Den otevřených dveří
11.02.2023 (SO) 9.00–12.00 Den otevřených dveří
14.02.2023 (ÚT) 15.00–18.00 Den otevřených dveří
01.03.2023 včetně (ST)   Odevzdání přihlášek ke vzdělávání ve SŠ
17.04.2023 (PO)   Přijímací řízení: jednotné přijímací zkoušky pro šestileté a osmileté obory na gymnázia - 1. řádný termín 1. kola
18.04.2023 (ÚT)   Přijímací řízení: jednotné přijímací zkoušky pro šestileté a osmileté obory na gymnázia - 2. řádny termín 1. kola
10.05.2023 (ST)   Příjímací řízení: náhradní termín za 1. řádný termín 1. kola (všechny obory)
11.05.2023 (ČT)   Příjímací řízení: náhradní termín za 2. řádný termín 1. kola (všechny obory)

 

Informace k přijímacímu řízení na další součásti Školského komplexu

Přehled studijních oborů na Školském komplexu naleznete včetně jednotlivých učebních plánů ZDE.

Informace o přijímacím řízení na I. Německé zemské gymnasium najdete ZDE.

Informace o přijímacím řízení na střední pedagogickou školu najdete ZDE.