Virtuální prohlídka školy

Gymnázium Johanna Gregora Mendela

 

   

         
 

 

Informace k přijímacímu řízení na Gymnázium J. G. Mendela pro studium ve školním roce 2022/2023

Vážení rodiče,

během měsíce června se budou konat úvodní schůzky pro rodiče žáků budoucích prvních ročníků. Zákonní zástupci obdrží e-mailem pozvánku na tuto schůzku. V případě dalších dotazů se můžete obrátit na Mgr. Klobušického.

TERMÍNY SCHŮZEK S RODIČI BUDOUCÍCH ŽÁKŮ
ŠKOLA/OBOR DATUM ČAS
I. Německé zemské gymnasium
– střední pedagogická škola
14.06.2022 15.30
I. Německé zemské gymnasium
– čtyřletý obor gymnázia
14.06.2022 17.00
Gymnázium J. G. Mendela
– šestiletý obor gymnázia (2 skupiny)
20.06.2022 15.00
21.06.2022 15.00
Gymnázium J. G. Mendela
– osmiletý obor gymnázia
28.06.2022 15.00
I. Německé zemské gymnasium
– osmiletý obor gymnázia
28.06.2022 16.30

 

 

V případě přijetí uchazeče na naši školu můžete uzavřít Smlouvu o studiu osobně v budově na Mendlově nám. 1/3, 4 v Brně u paní Svobodové, a to od 3. 5. 2022 v pracovní dny od 8.30 do 14.30 hod. (popřípadě si můžete s paní Svobodovou telefonicky domluvit termín na čísle 543 211 790), nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů v 1. kole (tedy do 12. 5. 2022).

Při uzavření Smlouvy o studiu je splatné zápisné ve výši 2000 Kč a první splátka školného ve výši 11000 Kč (obojí pouze v hotovosti). Dále je nutné vzít s sebou zápisový lístek.

Doporučujeme Vám, abyste si dopředu před uzavřením Smlouvy vytiskli Osobní list žáka, který najdete v sekci Formuláře a dokumenty (výrazně to časově zkrátí vyřízení administrativních náležitostí).
Obor vzdělávání: 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté všeobecné studium)
  • Tento studijní obor pro školní rok 2022/ 2023 NEOTVÍRÁME
 
Obor vzdělávání: 79-41-K/61 Gymnázium (šestileté všeobecné studium)

Výsledky 1. kola přijímacího řízení najdete zde

  • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 26
  • Výše školného: 22 000 Kč ročně
  • Kritéria přijímacího řízení ZDE
  • Přihláška ke studiu na šestiletý obor gymnázia ZDE

Řádně vyplněnou přihlášku ke vzdělávání – studiu ve střední škole mohou uchazeči nebo jejich zákonní zástupci odevzdat přímo ve Školském komplexu (Mendlovo náměstí 1/3, 4) na sekretariátě školy (místnost č. 230) do 1. března 2022 včetně v době od 7.30 do 15.30 hod. nebo zaslat korespondenčně na adresu školy.

Přijímací řízení na šestiletý obor gymnázia proběhne na základě jednotné přijímací zkoušky v termínech stanovených MŠMT, tedy 19. a 20. dubna 2022, a dále na základě dalších kritérií uvedených v dokumentu výše.

 

Obor vzdělávání: 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté všeobecné studium)

Výsledky 1. kola přijímacího řízení najdete zde

  • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 26
  • Výše školného: 22 000 Kč ročně
  • Kritéria přijímacího řízení ZDE
  • Přihláška ke studiu na osmiletý obor gymnázia ZDE

Řádně vyplněnou přihlášku ke vzdělávání – studiu ve střední škole mohou uchazeči nebo jejich zákonní zástupci odevzdat přímo ve Školském komplexu (Mendlovo náměstí 1/3, 4) na sekretariátě školy (místnost č. 230) do 1. března 2022 včetně v době od 7.30 do 15.30 hod. nebo zaslat korespondenčně na adresu školy.

Přijímací řízení na osmiletý obor gymnázia proběhne na základě jednotné přijímací zkoušky v termínech stanovených MŠMT, tedy 19. a 20. dubna 2022, a dále na základě dalších kritérií uvedených v dokumentu výše.

 

Informace k přijímacímu řízení na další součásti Školského komplexu
  • Přehled studijních oborů na Školském komplexu naleznete zde.