Virtuální prohlídka školy

Gymnázium Johanna Gregora Mendela

 

   

         
 
 

 

Informace k přijímacímu řízení na Gymnázium J. G. Mendela pro studium ve školním roce 2023/2024

Aktualizováno 6. 6. 2023


Obor vzdělávání: 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté všeobecné studium)

Vyhlášení přijímacího řízení pro osmileté studium na GJGM

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 26

Výše školného: 24 000 Kč ročně

Kritéria přijímacího řízení ZDE

Přihláška ke studiu na osmiletý obor gymnázia ZDE

MŠMT_OOP_cizinci s dočasnou ochranou (Ukrajina)

 

INFORMACE PRO UCHAZEČE A JEJICH ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE K VÝSLEDKŮM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

TERMÍNY SCHŮZEK S RODIČI BUDOUCÍCH ŽÁKŮ (PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024)

Rodiče budoucích žáků, kteří byli na základě přijímacího řízení přijati ke studiu od 1. 9. 2023, zveme na úvodní informační schůzku. Schůzky probíhají podle rozpisu (viz níže tabulka).

Z organizačních a kapacitních důvodů Vás žádáme, aby se vždy dostavili maximálně dva zákonní zástupci bez dětí.

 

ŠKOLA/OBOR

DATUM

ČAS

MÍSTO

I. Německé zemské gymnasium
– osmiletý obor gymnázia

22.06.2023

14.00

Mendlovo nám., MMU2 (210)

Gymnázium J. G. Mendela
– osmiletý obor gymnázia

22.06.2023

14.00

Mendlovo nám., MMU1 (226)

Gymnázium J. G. Mendela
– šestiletý obor gymnázia

22.06.2023

16.00

Mendlovo nám., MMU2 (210)

I. Německé zemské gymnasium
– střední pedagogická škola

28.06.2023

14.30

Veveří, C 233
(budova C)

 

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro osmiletý obor na Gymnáziu J. G. Mendela najdete ZDE.

Výsledky jsou k dispozici v podobě seznamu přijatých/nepřijatých uchazečů v anonymizované podobě pod registračním číslem uchazeče, které najdete v pozvánce k jednotné přijímací zkoušce.

Hodnocení přijímacího řízení proběhlo v souladu s kritérii přijímacího řízení daného oboru, která jsou zveřejněna na webových stránkách školy (viz výše).

V případě přijatých uchazečů budou Rozhodnutí o přijetí uchazeče předána při podpisu Smlouvy o studiu.

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče budou odeslána poštovní cestou.

V případě kladného rozhodnutí můžete uzavřít Smlouvu o studiu osobně v budově na Mendlově nám. 1/3, 4 v Brně v kanceláři u paní Svobodové, a to od 3. 5. 2023 včetně v pracovní dny od 8.30 do 15.30 (s paní Svobodovou je možné telefonicky předem domluvit konkrétní termín – tel. 543 211 790), nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých/nepřijatých uchazečů v 1. kole.

Při uzavření Smlouvy o studiu je splatné zápisné ve výši 2500 Kč a první splátka školného ve výši 12000 Kč (v hotovosti nebo platební kartou). Dále je nutné vzít s sebou zápisový lístek. Dále Vám velmi doporučujeme, abyste s sebou přinesli vyplněný Osobní list žáka, který najdete v sekci Formuláře a dokumenty.

 

Obor vzdělávání: 79-41-K/61 Gymnázium (šestileté všeobecné studium)

Vyhlášení přijímacího řízení pro šestiletý obor na GJGM

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 26

Výše školného: 24 000 Kč ročně

Kritéria přijímacího řízení ZDE

Přihláška ke studiu na šestiletý obor ZDE

MŠMT_OOP_cizinci s dočasnou ochranou (Ukrajina)

 

INFORMACE PRO UCHAZEČE A JEJICH ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE K VÝSLEDKŮM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Výsledky 1. kola přijímacího řízení na šestiletý obor Gymnázia J. G. Mendela najdete ZDE.

Výsledky jsou k dispozici v podobě seznamu přijatých/nepřijatých uchazečů v anonymizované podobě pod registračním číslem uchazeče, které najdete v pozvánce k jednotné přijímací zkoušce.

Hodnocení přijímacího řízení proběhlo v souladu s kritérii přijímacího řízení daného oboru, která jsou zveřejněna na webových stránkách školy (viz výše).

V případě přijatých uchazečů budou Rozhodnutí o přijetí uchazeče předána při podpisu Smlouvy o studiu.

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče budou odeslána poštovní cestou.

V případě kladného rozhodnutí můžete uzavřít Smlouvu o studiu osobně v budově na Mendlově nám. 1/3, 4 v Brně v kanceláři u paní Svobodové, a to od 3. 5. 2023 včetně v pracovní dny od 8.30 do 15.30 (s paní Svobodovou je možné telefonicky předem domluvit konkrétní termín – tel. 543 211 790), nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých/nepřijatých uchazečů v 1. kole.

Při uzavření Smlouvy o studiu je splatné zápisné ve výši 2500 Kč a první splátka školného ve výši 12000 Kč (v hotovosti nebo platební kartou). Dále je nutné vzít s sebou zápisový lístek. Dále Vám velmi doporučujeme, abyste s sebou přinesli vyplněný Osobní list žáka, který najdete v sekci Formuláře a dokumenty.

Obor vzdělávání: 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté všeobecné studium)

Tento studijní obor pro školní rok 2023/2024 NEOTEVÍRÁME.

 

Informace k přijímacímu řízení na další součásti Školského komplexu

Přehled studijních oborů na Školském komplexu naleznete včetně jednotlivých učebních plánů ZDE.

Informace o přijímacím řízení na I. Německé zemské gymnasium najdete ZDE.

Informace o přijímacím řízení na střední pedagogickou školu najdete ZDE.