Virtuální prohlídka školy

Gymnázium Johanna Gregora Mendela

 

   

         
 
 

 

Přijímací řízení G JGM

AKTUALIZACE K 12. 1. 2021

Na základě Opatření obecné povahy, vyvěšeného MŠMT k 5. 1. 2021, ve vztahu k přijímacímu řízení pro školní rok 2021/2022, nyní zpracováváme kritéria přijímacího řízení pro všechny obory vzdělávání. Předpokládáme, že platná kritéria zveřejníme během příštího týdne.

Plánujeme, že přijímací zkouška na osmileté a šestileté obory gymnázií proběhne na základě jednotné přijímací zkoušky v termínech stanovených MŠMT, tedy 14. a 15. dubna 2021.

Dále plánujeme, že přijímací zkoušky na čtyřleté obory gymnázií a na střední pedagogickou školu proběhnou taktéž na základě jednotné přijímací zkoušky, a to v termínech stanovených MŠMT, tedy 12. a 13. dubna 2021. Součástí přijímacího řízení na střední pedagogickou školu bude také školní přijímací zkouška (tzv. ověření talentu), která proběhne ve stejný den, kdy se uchazeč dostaví k jednotné přijímací zkoušce.

Termín pro podání přihlášky pro první kolo zůstává zachován na 1. března 2021.

Školné na naší škole zůstává pro všechny obory stejné jako v předchozích letech, tedy 20000 Kč/jeden školní rok.

V přílohách přikládáme týdenní časové dotace vyučovaných předmětů v jednotlivých oborech, abyste si mohli udělat představu o obsahové profilaci daných oborů.

<a title="otevřít" pdf"="" data-cke-saved-href="https://skolsky-komplex.webnode.cz/_files/200089789-652cd652d0/U%C4%8Debn%C3%AD%20pl%C3%A1n%204-JGM.pdf" href="https://skolsky-komplex.webnode.cz/_files/200089789-652cd652d0/U%C4%8Debn%C3%AD%20pl%C3%A1n%204-JGM.pdf" target="_blank">Učební plán 4letý obor G JGM

Učební plán 6letý obor G JGM

Učební plán 8letý obor G JGM

 

 

 

Přijímací řízení I. NZG

AKTUALIZACE K 12. 1. 2021

Na základě Opatření obecné povahy, vyvěšeného MŠMT k 5. 1. 2021, ve vztahu k přijímacímu řízení pro školní rok 2021/2022, nyní zpracováváme kritéria přijímacího řízení pro všechny obory vzdělávání. Předpokládáme, že platná kritéria zveřejníme během příštího týdne.

Plánujeme, že přijímací zkouška na osmileté a šestileté obory gymnázií proběhne na základě jednotné přijímací zkoušky v termínech stanovených MŠMT, tedy 14. a 15. dubna 2021.

Dále plánujeme, že přijímací zkoušky na čtyřleté obory gymnázií a na střední pedagogickou školu proběhnou taktéž na základě jednotné přijímací zkoušky, a to v termínech stanovených MŠMT, tedy 12. a 13. dubna 2021. Součástí přijímacího řízení na střední pedagogickou školu bude také školní přijímací zkouška (tzv. ověření talentu), která proběhne ve stejný den, kdy se uchazeč dostaví k jednotné přijímací zkoušce.

Termín pro podání přihlášky pro první kolo zůstává zachován na 1. března 2021.

Školné na naší škole zůstává pro všechny obory stejné jako v předchozích letech, tedy 20000 Kč/jeden školní rok.

V přílohách přikládáme týdenní časové dotace vyučovaných předmětů v jednotlivých oborech, abyste si mohli udělat představu o obsahové profilaci daných oborů.

Učební plán 4letý obor I. NZG

Učební plán 8letý obor I. NZG

Přijímací řízení SPgŠ

AKTUALIZACE K 12. 1. 2021

Na základě Opatření obecné povahy, vyvěšeného MŠMT k 5. 1. 2021, ve vztahu k přijímacímu řízení pro školní rok 2021/2022, nyní zpracováváme kritéria přijímacího řízení pro všechny obory vzdělávání. Předpokládáme, že platná kritéria zveřejníme během příštího týdne.

Plánujeme, že přijímací zkouška na osmileté a šestileté obory gymnázií proběhne na základě jednotné přijímací zkoušky v termínech stanovených MŠMT, tedy 14. a 15. dubna 2021.

Dále plánujeme, že přijímací zkoušky na čtyřleté obory gymnázií a na střední pedagogickou školu proběhnou taktéž na základě jednotné přijímací zkoušky, a to v termínech stanovených MŠMT, tedy 12. a 13. dubna 2021. Součástí přijímacího řízení na střední pedagogickou školu bude také školní přijímací zkouška (tzv. ověření talentu), která proběhne ve stejný den, kdy se uchazeč dostaví k jednotné přijímací zkoušce.

Termín pro podání přihlášky pro první kolo zůstává zachován na 1. března 2021.

Školné na naší škole zůstává pro všechny obory stejné jako v předchozích letech, tedy 20000 Kč/jeden školní rok.

V přílohách přikládáme týdenní časové dotace vyučovaných předmětů v jednotlivých oborech, abyste si mohli udělat představu o obsahové profilaci daných oborů.

Učební plán SPgŠ