Gymnázium Johanna Gregora Mendela

       
 

Přijímací řízení G JGM

Informační schůzky pro rodiče žáků budoucích prvních ročníků

Pro zákonné zástupce žáků budoucích prvních ročníků se budou konat informační schůzky v těchto termínech:

 • Čtyřletý obor gymnázia: 30. 7. 2020 v 17.00 hodin nebo 27. 8. 2020 v 17.30 hodin v budově školy na Mendlově náměstí 1/3, 4 v učebně MMU1
 • Šestiletý obor gymnázia: 30. 7. 2020 v 15.30 hodin nebo 27. 8. 2020 v 16.00 hodin v budově školy na Mendlově náměstí 1/3, 4 v učebně MMU1
 • Osmiletý obor gymnázia: 30. 7. 2020 ve 14 hodin nebo 28. 8. 2020 v 16 hodin v budově školy na Mendlově náměstí 1/3, 4 v učebně MMU1
 • Čtyřletý obor – střední pedagogická škola: 31. 8. 2020 ve 14 hodin nebo 31. 8. 2020 ve 16 hodin v budově školy na Pionýrské 23.

Z organizačních a kapacitních důvodů žádáme, aby se vždy dostavil pouze jeden zákonný zástupce bez dětí.

 

Výsledky přijímacího řízení - 2. kolo (vyvěšeno dne 8. 7. 2020)

Seznam přijatých uchazečů na Gymnázium J. G. Mendela ve 2. kole (obor 79-41-K/81 Osmileté všeobecné studium – nižší stupeň) najdete pod registračním číslem uchazeče níže:

GYMNÁZIUM J. G. MENDELA
OBOR 79-41-K/81
(OSMILETÉ STUDIUM)
2. KOLO
REGISTRAČNÍ ČÍSLO POŘADÍ ROZHODNUTÍ
468 1 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
470 2 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
469 3 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
Výsledek prvního přijatého uchazeče: 102 bodů
Výsledek posledního přijatého uchazeče: 82 bodů

 

Informace o vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Informace o vyhlášení 2. kola přijímacího řízení (datum vyhlášení 2. 7. 2020)

Ředitel školy Gymnázia J. G. Mendela vyhlásil 2. kolo přijímacího řízení do oboru:

Denní osmileté studium na Gymnáziu J. G. Mendela (kód oboru: 79-41K/81)

 • Přihlášky do 2. kola můžete podávat do úterý 7. 7. 2020 do 14.30 hodin.
 • Přihlášky odevzdávejte v budově na Mendlově nám. v místnosti č. 230 na sekretariátu školy panu Urbánkovi v pracovní dny v době od 8.30 do 14.30 hodin.
 • Společně s přihláškou odevzdejte výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky a doklady o účasti, popř. umístění v soutěžích a olympiádách organizovaných MŠMT, nebo doklady o absolvování jazykových certifikátů. Na přihlášce je nutné mít vyplněné výsledky předchozího vzdělávání potvrzené školou, resp. s sebou přineste originální dokumenty nebo ověřené kopie. Přihlášku můžete stáhnout ZDE.
 • Uchazeči budou přijímáni na základě platných kritérií pro školní rok 2020/2021.

 

Výsledky přijímacího řízení - 1. kolo

V případě kladného rozhodnutí můžete uzavřít Smlouvu o studiu osobně v budově na Mendlově nám. 1/3, 4 v Brně u paní Svobodové, a to od 17. 6. 2020 u čtyřletých oborů (resp. od 18. 6. 2020 u víceletých gymnázií) v pracovní dny od 8.30 do 14.30 hod. (popřípadě si můžete s paní Svobodovou telefonicky domluvit termín na čísle 543 211 790), nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů v 1. kole.

Při uzavření Smlouvy o studiu je splatné zápisné ve výši 2000 Kč a první splátka školného ve výši 10000 Kč. Dále je nutné vzít s sebou zápisový lístek.

Pro usnadnění úředního úkonu si také můžete předem vyplnit Osobní list žáka.

 

Výsledky přijímacího řízení - osmiletý obor (vyvěšeno 16. 6. 2020)

GYMNÁZIUM J. G. MENDELA

OBOR 79-41-K/81

(OSMILETÉ STUDIUM)
REGISTRAČNÍ ČÍSLO POŘADÍ ROZHODNUTÍ
92 1 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
10 2 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
66 3 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
137 4 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
14 5 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
27 6 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
47 7 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
149 8 - 9 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
135 8 - 9 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
8 10 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
145 11 - 12 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
153 11 - 12 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
19 13 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
127 14 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
33 15 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
179 16 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
226 17 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
224 18 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
88 19 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
43 20 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
24 21 - 22 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
195 21 - 22 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
143 23 - 24 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
70 23 - 24 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
181 25 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
63 26 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
29 27 - 28 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
95 27 - 28 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
76 29 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
146 30 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
109 31 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
13 32 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
166 33 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
116 34 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
82 35 - 36 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
139 35 - 36 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
168 37 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
172 38 -41 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
229 38 -41 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
257 38 -41 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
134 38 -41 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
112 42 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
Výsledek prvního přijatého uchazeče: 124 bodů
Výsledek posledního přijatého uchazeče: 81 bodů

 

Výsledky přijímacího řízení - šestiletý obor (vyvěšeno 16. 6. 2020)

GYMNÁZIUM J. G. MENDELA

OBOR 79-41-K/61

(ŠESTILETÉ STUDIUM)
REGISTRAČNÍ ČÍSLO POŘADÍ ROZHODNUTÍ
9 1 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
133 2 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
69 3 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
6 4 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
106 5 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
114 6 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
113 7 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
45 8 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
103 9 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
87 10 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
30 11 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
138 12 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
169 13 - 14 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
121 13 - 14 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
167 15 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
234 16 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
115 17 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
119 18 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
186 19 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
173 20 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
60 21 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
18 22 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
35 23 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
90 24 - 26 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
232 24 - 26 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
148 24 - 26 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
Výsledek prvního přijatého uchazeče: 117 bodů
Výsledek posledního přijatého uchazeče: 76 bodů

 

Výsledky přijímacího řízení - čtyřletý obor (vyvěšeno 15. 6. 2020)

GYMNÁZIUM J. G. MENDELA

OBOR 79-41-K/41

(ČTYŘLETÉ STUDIUM)
REGISTRAČNÍ ČÍSLO POŘADÍ ROZHODNUTÍ
190 1 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
123 2 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
28 3 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
196 4 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
61 5 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
50 6 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
74 7 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
93 8 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
48 9 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
122 10 PŘIJATÝ/PŘIJATÁ
Výsledek prvního přijatého uchazeče: 101 bodů
Výsledek posledního přijatého uchazeče: 64 bodů

 

 

Vyhlášení přijímacího řízení na Gymnázium J. G. Mendela

 
 

Informace pro uchazeče a rodiče uchazečů

Zákonní zástupci uchazečů obdrží poštovní cestou pozvánky, která naše škola v tomto týdnu nechala odeslat.

 

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

ŠKOLA NÁZEV
OBORU
KÓD
OBORU
JEDNOTNÁ
PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKA
ŠKOLNÍ
PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKA
Gymázium J. G. Mendela čtyřletý obor 79-41-K/41 8. 6. 2020 nekoná se
šestiletý obor 79-41-K/61 9. 6. 2020 nekoná se
osmiletý obor 79-41-K/81 nekoná se

 

Na Mendlově nám. budou uchazeči do budovy školy vcházet zadním vchodem od lékárny. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům-uchazečům, nikoliv doprovázejícím osobám.

K přijímací zkoušce na střední školu dítě přinese:

 • Pozvánku školy.
 • Pozvánku ke konání JPZ (informace organizace CERMAT).
 • Psací a rýsovací potřeby (u uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami další povolené kompenzační pomůcky).
 • Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (dále jen Čestné prohlášení) – vyplněné a podepsané zákonným zástupcem. Čestné prohlášení, které je nedílnou součástí tohoto dopisu, uchazeči odevzdají hned u vchodu do budovy školy – bez vyplněného a zákonným zástupcem podepsaného Čestného prohlášení nelze uchazeče do budovy školy vpustit!

Žák, který patří do rizikové skupiny (naplňuje alespoň jeden bod (2–8) uvedený v Čestném prohlášení nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti), má právo přijít na písemnou zkoušku dříve než ostatní uchazeči (budova školy bude pro uchazeče otevřena od 7.30 hod.). Tento žák bude přednostně vpuštěn do učebny a usazen tak, aby byla v maximální míře zajištěna ochrana jeho zdraví, tedy co nejdále ode dveří a co nejblíže k oknu. Stejně tak bude tomuto žáku umožněno opustit místnost mezi posledními a maximálně tak omezit interakci s ostatními žáky.

Pokud má žák konat příslušné zkoušky a má příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat infekci koronavirem (zejména zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky), nesmí do školy vstupovat. Zákonný zástupce řádně omluví nepřítomnost svého dítěte nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy. Potom má žák právo konat náhradní zkoušku.
 
 

Studijní obory a kritéria přijímacího řízení na Gymnázium J. G. Mendela

Denní osmileté studium na Gymnáziu J. G. Mendela (kód studia: 79-41-K/81)

 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 42
 • Roční školné: 20 000 Kč

Denní šestileté studium na Gymnáziu J. G. Mendela (kód studia: 79-41-K/61)

 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 26
 • Roční školné: 20 000 Kč

Denní čtyřleté studium na Gymnáziu J. G. Mendela (79-41-K/41)

 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 10
 • Roční školné: 20 000 Kč

 

Kritéria přijímacího řízení na Gymnázium J. G. Mendela

Přehled studijních oborů

Přihláška ke studiu G JGM denní osmileté

Přihláška ke studiu G JGM denní šestileté

Přihláška ke studiu G JGM denní čtyřleté

 

Školní informační Bulletin 2020

 

Přijímací řízení I. NZG

Vyhlášení přijímacího řízení na I. Německé zemské gymnasium

 

 

Informace pro uchazeče a rodiče uchazečů

Zákonní zástupci uchazečů obdrží poštovní cestou pozvánky, která naše škola v tomto týdnu nechala odeslat.

 

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

ŠKOLA NÁZEV
OBORU
KÓD
OBORU
JEDNOTNÁ
PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKA
ŠKOLNÍ
PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKA
I. Německé zemské gymnasium čtyřletý obor 79-41-K/41 8. 6. 2020 nekoná se
osmiletý obor 79-41-K/81 9. 6. 2020 nekoná se

 

Na Mendlově nám. budou uchazeči do budovy školy vcházet zadním vchodem od lékárny. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům-uchazečům, nikoliv doprovázejícím osobám.

K přijímací zkoušce na střední školu dítě přinese:

 • Pozvánku školy.
 • Pozvánku ke konání JPZ (informace organizace CERMAT).
 • Psací a rýsovací potřeby (u uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami další povolené kompenzační pomůcky).
 • Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (dále jen Čestné prohlášení) – vyplněné a podepsané zákonným zástupcem. Čestné prohlášení, které je nedílnou součástí tohoto dopisu, uchazeči odevzdají hned u vchodu do budovy školy – bez vyplněného a zákonným zástupcem podepsaného Čestného prohlášení nelze uchazeče do budovy školy vpustit!

Žák, který patří do rizikové skupiny (naplňuje alespoň jeden bod (2–8) uvedený v Čestném prohlášení nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti), má právo přijít na písemnou zkoušku dříve než ostatní uchazeči (budova školy bude pro uchazeče otevřena od 7.30 hod.). Tento žák bude přednostně vpuštěn do učebny a usazen tak, aby byla v maximální míře zajištěna ochrana jeho zdraví, tedy co nejdále ode dveří a co nejblíže k oknu. Stejně tak bude tomuto žáku umožněno opustit místnost mezi posledními a maximálně tak omezit interakci s ostatními žáky.

Pokud má žák konat příslušné zkoušky a má příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat infekci koronavirem (zejména zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky), nesmí do školy vstupovat. Zákonný zástupce řádně omluví nepřítomnost svého dítěte nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy. Potom má žák právo konat náhradní zkoušku.
 
 

Studijní obory a kritéria přijímacího řízení na I. Německé zemské gymnasium

Denní osmileté studium na I. Německém zemském gymnasiu (kód studia: 79-41-K/81)

 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 26
 • Roční školné: 20 000 Kč

Denní čtyřleté studium na I. Německém zemském gymnasiu (kód studia: 79-41-K/41)

 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 16
 • Roční školné: 20 000 Kč

 

Kritéria přijímacího řízení na I. Německé zemské gymnasium

Přehled studijních oborů

Přihláška ke studiu I. NZG denní osmileté

Přihláška ke studiu I. NZG denní čtyřleté

 

Školní informační Bulletin 2020

Přijímací řízení SPgŠ

Vyhlášení přijímacího řízení na střední pedagogickou školu

 

Informace pro uchazeče a rodiče uchazečů

Zákonní zástupci uchazečů obdrží poštovní cestou pozvánky, která naše škola v tomto týdnu nechala odeslat.

 

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

ŠKOLA NÁZEV
OBORU
KÓD
OBORU
JEDNOTNÁ
PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKA
ŠKOLNÍ
PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKA
I. Německé zemské gymnasium předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01 8. 6. 2020 4. 6. 2020 - žáci, kteří uvedli
v přihlášce I. NZG na prvním místě
předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01 žáci konají na jiné škole 5. 6. 2020 - žáci, kteří uvedli
v přihlášce I. NZG na druhém místě

 

Na Pionýrské 23 budou uchazeči do budovy školy vcházet hlavním vchodem (naproti parku Lužánky). Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům-uchazečům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Ke ŠPZ na střední školu dítě přinese:

 • Pozvánku školy.
 • Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (dále jen Čestné prohlášení) – vyplněné a podepsané zákonným zástupcem. Čestné prohlášení, které je nedílnou součástí tohoto dopisu, uchazeči odevzdají hned u vchodu do budovy školy – bez vyplněného a zákonným zástupcem podepsaného Čestného prohlášení nelze uchazeče do budovy školy vpustit!

K ověření talentu je nutné mít s sebou:

 • Výtvarná výchova: tužka, guma, nůžky, lepidlo (v tyčince).
 • Hudební výchova: vlastní hudební nástroj (pokud dítě nehraje na klavír).
 • Tělesná výchova: cvičební úbor a sálová obuv.

Upozorňujeme, že v případě, že uchazeč/ka nebude mít s sebou např. cvičební úbor, sálovou obuv apod., nebude moci ŠPZ vykonat.

 

K JPZ na střední školu (pokud ji uchazeči konají na naší škole) Vaše dítě přinese:

 • Pozvánku ke konání JPZ (informace organizace CERMAT).
 • Psací a rýsovací potřeby (u uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami další povolené kompenzační pomůcky).

 

Žák, který patří do rizikové skupiny (naplňuje alespoň jeden bod (2–8) uvedený v Čestném prohlášení nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti), má právo přijít na písemnou zkoušku dříve než ostatní uchazeči (budova školy bude pro uchazeče otevřena od 7.30 hod.). Tento žák bude přednostně vpuštěn do učebny a usazen tak, aby byla v maximální míře zajištěna ochrana jeho zdraví, tedy co nejdále ode dveří a co nejblíže k oknu. Stejně tak bude tomuto žáku umožněno opustit místnost mezi posledními a maximálně tak omezit interakci s ostatními žáky.

Pokud má žák konat příslušné zkoušky a má příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat infekci koronavirem (zejména zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky), nesmí do školy vstupovat. Zákonný zástupce řádně omluví nepřítomnost svého dítěte nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy. Potom má žák právo konat náhradní zkoušku.
 
 

Studijní obory a kritéria přijímacího řízení na střední pedagogickou školu

Předškolní a mimoškolní pedagogika (kód studia: 75-31-M/01)

 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 52
 • Roční školné: 20 000 Kč

 

Kritéria přijímacího řízení na střední pedagogickou školu

Kritéria přijímacího řízení na střední pedagogickou školu - podrobné informace

Potvrzení o zdravotní způsobilosti

Potvrzení o logopedickém vyšetření

Přehled studijních oborů

Přihláška ke studiu SPgŠ denní čtyřleté

 

Školní informační Bulletin 2020