Virtuální prohlídka školy

Pedagogicko psychologická poradna - Akreditované pracoviště MŠMT

    

Pro rodiče a klienty

Všechny informace, které pracovníkům poradny sdělíte, jsou důvěrné. Slouží k tomu, abychom Vám lépe pomohli řešit Vaše obtíže nebo abychom mohli kvalifikovaně nastavit podpůrná opatření.

Žádné informace, zprávy z vyšetření, doporučení nebo záznamy z rozhovorů bez Vašeho písemného souhlasu poradna nikomu nevydá ani ústně nesdělí. Výjimkou jsou pouze zákonem stanovené důvody v komunikaci např. s OSPOD nebo Policií ČR.

Co si vzít s sebou na vyšetření nebo konzultaci

  • Pokud jdete do naší poradny poprvé, budeme se Vás ptát na údaje o Vaší rodině, a především o Vašem dítěti. Zaměřujeme se na informace ohledně těhotenství a porodu, o raném dětství a jeho vývoji (motorický vývoj, vývoj řeči…).
  • Pokud má vaše dítě výukové problémy, vezměte s sebou, prosím, i školní sešity a školou vyplněný Školní dotazník.
  • Pokud bylo vaše dítě vyšetřeno již jiným odborníkem, jehož závěry mohou být pro naše pracovníky přínosné, vezměte s sebou i zprávy z těchto vyšetření (např. vyšetření pediatra, logopeda, neurologa, psychiatra…).
  • Pokud vaše dítě používá kompenzační pomůcky (např. brýle, naslouchátko ...), vezměte je s sebou.
  • Svačinka - doporučujeme vzít si s sebou pro dítě lehkou svačinku a pití
  • V případě, že vaše dítě onemocní, přeobjednejte se, prosím, na jiný termín (výsledky vyšetření by byly ovlivněny zhoršeným zdravotním stavem dítěte; také tím chráníte zdraví našich pracovníků i ostatních klientů).

 

Dokumenty ke stažení