Virtuální prohlídka školy

Pedagogicko psychologická poradna - Akreditované pracoviště MŠMT

   

PPP poskytuje odborné psychologické a speciálně pedagogické služby dětem a mládeži od 3 let do ukončení docházky na střední školu nebo VOŠ.

 

Objednání k vyšetření

  • K vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny není potřeba doporučení jiných odborníků, objednat se můžete přímo.
  • Vyplňte prosím elektronickou žádanku, nejpozději do dvou dnů Vás budeme kontaktovat a nabídneme termín vyšetření.
  • Věnujte pozornost důležitému upozornění. Vzhledem k charakteru poskytované služby je k odbornému  vyšetření  nezletilého dítěte nutný doprovod zákonného zástupce. Ve výjimečných situacích může po předchozí dohodě s psychologem, ke kterému jste  s dítětem objednáni,  doprovodit  dítě  na sjednané vyšetření  jiná zletilá osoba. Výsledky vyšetření, závěry a doporučení sdělujeme výhradně zákonnému zástupci a to jen  formou osobní konzultace.

Elektronický formulář pro objednání vyšetření

* povinný údaj