Anglická základní škola

        
       
 
V sekci ŠKOLNÍ UNIFORMY byla spuštěna BURZA ŠKOLNÍ UNIFORMY pro rodiče žáků AZŠ.  (Otevřít)

Organizace školního roku 2018/2019

Zvonění

Hodina AZŠ
0. hodina 8.00 - 8.45
1. hodina 8.55 - 9.40
2. hodina 9.55 - 10.40
3. hodina 10.45 -11.30
Obědová přestávka 11.30 - 12.25
4. hodina 12.30 - 13.15
5. hodina 13.20 - 14.05
6. hodina  
7. hodina  

Organizace školního roku

ZÁŘÍ

3. 9.

08.50 – 09:35

Zahájení školního roku žáků 2. - 5. ročník (odchod žáků dle rozpisu)

3. 9.

10.30 – 11.30

Zahájení školního roku žáků 1. ročník

4. 9.

14:00

I. pedagogická rada

4. 9.

od 06.45 hod.

Ranní družina

4. 9.

 

Vyučování v kmenových třídách s třídním učitelem do 13.15 hod.

4. 9.

do 16.30 hod.

Odpolední školní družina

od 5. 9.

 

Vyučování dle rozvrhu hodin jednotlivých tříd, družina dle rozvrhu

13. 9.

15:30 hod.

Třídní schůzky I. A + I. B

 

16:00

Třídní schůzky 2. – 5. ročník

17. 9.

 

Focení žáků I.A a I.B do Mladé fronty Dnes

26. 9.

 

PROJEKTOVÝ DEN – Sportovní den – 1., 2. a 5. ročník

27. 9.

 

PROJEKTOVÝ DEN – Sportovní den – 3. a 4. ročník

28. 9.

 

Státní svátek

ŘÍJEN

25. 10.

 

PROJEKTOVÝ DEN - Halloween

26. 10.

 

Volný den udělený ředitelkou školy

29. a 30. 10.

 

Podzimní prázdniny

28. 10.

 

Státní svátek

LISTOPAD

 

 

Hovorové hodiny s rodiči (dle potřeby)

17. 11.

 

Státní svátek

20. 11.

15:00 hod.

II. pedagogická rada

23. – 24. 11.

 

Dny otevřených dveří + veletrh SŠ

23. 11.

17:00 hod.

Schůzka rodičů 5. ročníků se zástupci gymnázia

PROSINEC

3. – 7. 12.

 

Praxe studentek Střední pedagogické školy školského komplexu

 

dle jednotlivých tříd

Vánoční besídka pro rodiče, individuální termíny dle jednotlivých tříd

22. 12. – 2. 1.

 

Vánoční prázdniny

LEDEN

3. – 4. 1.

 

Volné dny udělené ředitelkou školy

 

 

Bruslení (3. – 4. ročníky)


9. 1.

16:00 hod.

Schůzka zájemců o bilingvní třídu
 

28. 1.

 

Termín uzavření klasifikace a absence za 1. pololetí

29. 1.

7:30 hod.

III. pedagogická rada

31. 1.

 

Rozdání výpisů z vysvědčení v poslední vyučovací hodině (výuka dle rozvrhu)

ÚNOR

1. 2.

 

Pololetní prázdniny

5. 2.

 

Den otevřených dveří

11. – 15. 2.

 

Jarní prázdniny

23. 2. a 24. 2.

 

Talentové zkoušky budoucích prvňáčků AZŠ pro školní rok 2019/2020


24. 2. – 1. 3.

 
Lyžařský výcvikový kurz AZŠ pro žáky 2. - 4. ročníku

BŘEZEN

15. 3.

 

Čtenářský den s rodiči

 

 

Hovorové hodiny s rodiči (dle potřeby)

DUBEN

17. 4.

 

Volný den udělený Ředitelkou školy pro žáky Anglické základní školy

18. – 19. 4. 

 

Velikonoční prázdniny

22. 4.

 

Velikonoční pondělí

23. 4.

15:30 hod.

IV. pedagogická porada

23. -  25. 4.

 

Hovorové hodiny

KVĚTEN


11. - 18. 5.
 
 
Velká Británie - Bournmouth

16. 5.
 

Školní akademie

ČERVEN

3. – 7. 6.

 

Praxe studentek Střední pedagogické školy školského komplexu

7. 6.

 

Mezinárodní den dětí

10. – 14. 6.

 

Školy v přírodě – 1. a 3. ročník

17. – 21. 6.

 

Škola v přírodě – 2. a 4. ročník

20. 6.

 

Termín uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí,

24. 6.

15:30

V. pedagogická rada

28. 6.

8.55 – 9.40

Ukončení školního roku 2018/2019, rozdání vysvědčení v první vyučovací hodině

28. 6.

10.00

Závěrečná provozní porada

1. 7. – 1. 9. 2019

 

Hlavní prázdniny

2. 9. 2019

 

Zahájení školního roku 2019/2020