Virtuální prohlídka školy

Anglická základní škola

 
   
 
                                          
 

 

Organizace školního roku 2020/2021

Zvonění

Zahájení vyučování na AZŠ je v 8,55 hodin. Nepovinné předměty (ŠJ, NJ) jsou vyučovány na AZŠ v čase 8,00-8,45.

 
Hodina AZŠ
1. vyučovací hodina 8.00 - 8.45
2. vyučovací hodina 8.55 - 9.40
3. vyučovací hodina 9.55 - 10.40
4. vyučovací hodina 10.45 -11.30
Obědová přestávka 11.30 - 12.25
6. vyučovací hodina 12.30 - 13.15
7. vyučovací hodina 13.20 - 14.05
8. vyučovací hodina 14.10-14.55

Organizace školního roku 2020/2021

Aktualizace k datu: 9. 2. 2021
 

ZÁŘÍ

1. 9. 2020

8:55 – 09:40 hod.

Zahájení školního roku žáků 2. - 5. ročník (odchod žáků dle rozpisu)

1. 9. 2020

10:30 – 11:30 hod.

Zahájení školního roku žáků 1. ročníků

1. 9. 2020

12:00  hod.

I. pedagogická rada

2. 9. 2020

od 6:45 hod.

Ranní družina

2. 9. 2020

 

Vyučování v kmenových třídách s třídním učitelem do 12:30 hod.

2. 9. 2020

16:00 hod.

Třídní schůzky I. A + I. B

2. 9. 2020

do 17:00 hod.

Odpolední školní družina

3. 9. 2020

 

Vyučování tříd do 13:15 hod., družina dle rozvrhu

3. 9. 2020

15:00 hod.

Třídní schůzky III. A, III. B

3. 9. 2020

16:00 hod.

Třídní schůzky V. B, V. C

4. 9. 2020

 

Vyučování tříd do 13:15 hod., družina dle rozvrhu

10.9. 2020

od 8:55 hod.

2. A, B Bezpečné chování – Foxíkova pravidla. MP Brno

14. 9. 2020

od 9:00 hod.

Focení žáků I. A, I. B do Mladé fronty Dnes

Třídní focení všech tříd AZŠ

28. 9. 2020

 

Státní svátek

ŘÍJEN

2. 10. 2020

 

Empík cyklista 4. ročníky

6. 10. 2020

 

Vánoční fotografování žáků

8.10. 2020

od 8:55 hod.

2. A, B Bezpečné chování – Foxíkova pravidla. MP Brno

23. 10. 2020

 

PROJEKTOVÝ DEN - Halloween

26. - 27. 10. 2020

 

Dva volné dny stanovené MŠMT na základě zvláštního opatření ze dne
8. října 2020, č. j. MSMT-39185/2020-1

28. 10. 2020

 

Státní svátek

29. -  30. 10. 2020

 

Podzimní prázdniny

LISTOPAD

2. – 6. 11. 2020

 

Hovorové hodiny s rodiči (dle potřeby)

5. 11. 2020

od 8:55 hod.

2. A, B Bezpečné chování – Foxíkova pravidla. MP Brno

9. 11. 2020

do 12:00 hod.

Termín uzavření klasifikace za 1. čtvrtletí

12. 11. 2020

15:00 hod.

II. pedagogická rada

9. - 13. 11. 2020

 

Hovorové hodiny s rodiči (dle potřeby)

PROSINEC

 

dle jednotlivých tříd

Vánoční besídka pro rodiče, individuální termíny dle jednotlivých tříd

7. 12. 2020

 

Předklasifikace v 1. pololetí *

21. – 22. 12. 2020

 

Dva volné dny udělené ředitelkou školy

Dva volné dny stanovené MŠMT na základě opatření ze dne 15. prosince 2020, č. j. MSMT-45767/2020-1

23. 12. 2020 – 3. 1. 2021

 

Vánoční prázdniny

LEDEN

leden 2021

 

Bruslení 3. – 4. ročníky (podrobněji upřesněno podle momentální hygienické situace)

11. – 15. 1. 2021

 

Hovorové hodiny s rodiči (dle potřeby)

21. 1. 2021

15:30 hod.

„Těšíme se do školy“ – program pro předškoláky a rodiče - zrušeno z důvodu protiepidemických opatření


21. 1. 2021
 

15:00 - 18:00 hod.

Den otevřených dveří na AZŠ - zrušeno z důvodu protiepidemických opatření

25. 1. 2021

do 12:00 hod.

Termín uzavření klasifikace a absence za 1. pololetí

25. 1. 2021

8:55 – 9:40 hod.

Návštěva předškoláků MŠ Fantazie

26. 1. 2021

15:00 hod.

III. pedagogická rada

28. 1. 2021

 

Rozdání výpisů z vysvědčení v poslední vyučovací hodině (výuka dle rozvrhu)

29. 1. 2021

 

Pololetní prázdniny

ÚNOR

4. 2. 2021

15:30 hod.

„Těšíme se do školy“ – program pro předškoláky a rodiče zrušeno


4. 2. 2021
 

15:00 - 18:00 hod.

Den otevřených dveří na AZŠ zrušeno

8. 2. 2021

8:55 – 9:40 hod.

Návštěva předškoláků MŠ Fantazie


13. 2. 2021
 

9:00 – 13:00 hod.

Den otevřených dveří zrušeno

13. 2. 2021
 

9:00 - 14:00 hod.

Talentové zkoušky budoucích prvňáčků AZŠ pro školní rok 2021/2022 zrušeno - nahrazeno individuálními termíny

14. 2. 2021
 

9:00 - 14:00 hod.

Talentové zkoušky budoucích prvňáčků AZŠ pro školní rok 2021/2022 zrušeno - nahrazeno individuálními termíny

16. 2. 2021
 

17.00 hod.

Setkání rodičů žáků pátých ročníků AZŠ se zástupci gymnázia proběhne online prostřednictvím MS Teams

16. 2. 2021

15:00 – 18:00 hod.

Den otevřených dveří zrušeno

22. – 28. 2. 2021

 

Jarní prázdniny

BŘEZEN

11. 3. 2021

 

Empík cyklista 4. ročníky

19. 3. 2021

 

Čtenářský den s rodiči

31. 3. 2021

 

PROJEKTOVÝ DEN - Velikonoce

březen a duben 2021

 

Lyžařské výcvikové kurzy (podrobněji upřesněno podle momentální hygienické situace)

DUBEN

1. – 5. 4. 2021

 

Velikonoční prázdniny

15. 4. 2021

 

Empík cyklista 4. ročníky

26. 4. 2021

do 12:00 hod.

Termín uzavření klasifikace za 3. čtvrtletí

29. 4. 2021

15:00 hod.

IV. pedagogická rada

KVĚTEN

 

 

Anglie – 5. ročníky (podrobněji upřesněno podle momentální hygienické situace)

3. – 7. 5. 2021

 

Besídka ke Dni matek (1. – 3. ročník)

10. – 14. 5. 2021

 

Hovorové hodiny s rodiči (dle potřeby)

14. 5. 2021

 

Předklasifikace v 2. pololetí *

ČERVEN

1. 6. 2021

 

Mezinárodní den dětí

 

 

Škola v přírodě (1. – 4. ročník)/školní výlety (podrobněji upřesněno podle momentální hygienické situace)

23. 6. 2021

do 12:00 hod.

Termín uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí

24. 6. 2021

15:00 hod.

V. pedagogická rada

30. 6. 2021

8:55 – 9:40 hod.

Ukončení školního roku 2020/2021, rozdání vysvědčení v první vyučovací hodině

30. 6. 2021

10:30 hod.

Závěrečná provozní porada


ČERVENEC A SRPEN
 

1. 7. - 31. 8. 2021

 

Hlavní prázdniny

*Předklasifikace: žákovi je čtvrtletní známka v systému Škola Online k uvedenému datu aktualizována. Žák (popř. zákonný zástupce v systému Škola OnLine ve čtvrtletním hodnocení vidí, jaká známka by byla udělena, kdyby právě bylo vysvědčení.


Na základě situace týkající se šíření onemocnění COVID-19 se v prvním pololetí školního roku 2020/2021 žádné vícedenní školní akce nepořádají. Povolení akcí na druhé pololetí se bude zvažovat podle aktuální epidemiologické situace. Děkujeme za pochopení.