Virtuální prohlídka školy

Anglická základní škola

 
    
 
                                          
 

 

AZŠ – ORGANIZACE  ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

Zvonění

Zahájení vyučování na AZŠ je v 8,50 hodin. Nepovinné předměty (ŠJ, NJ) jsou vyučovány na AZŠ od 8,00 – 8,45 hodin.

Hodina

od - do

0. vyučovací hodina

8,00 – 8,45

1. vyučovací hodina

8,50 – 9,35

2. vyučovací hodina

9,50 – 10,35

3. vyučovací hodina

10,40 – 11,25

Obědová přestávka

11,25 – 12,30

4. vyučovací hodina

12,30 – 13,15

5. vyučovací hodina

13,20 – 14,05

 

ZÁŘÍ

28.8.2023 (PO)

9:30

Úvodní provozní porada AZŠ

30.8. (ST)

9:30

Provozní porada s rodilými mluvčími a vyučujícími AZŠ

1.9. (PÁ)

11:00 

I. pedagogická rada

4.9. (PO)

od 7:30

Ranní družina

4.9.

8:50 – 10:00

10:00 - 15:30

Zahájení školního roku žáků AZŠ 2. - 5. ročník; odpolední družina do 15:30 h pro žáky 2. – 5. ročníků

4.9.

10:30

Slavnostní zahájení školního roku žáků 1.A a 1.B (i s rodiči)

5.9. (ÚT)

od 6:45

Ranní družina/odpolední družina do 17:00 hod.

5.9.

 

Teambuildingové aktivity v kmenových třídách s třídním učitelem do 13:15 hod.

5.9.

15:00

Třídní schůzky II. A

5.9.

15:30

Třídní schůzky I. A

Třídní schůzky I. B

5.9.

do 17:00

Odpolední školní družina dle rozvrhu

6.9. (ST)

 

Teambuildingové aktivity v kmenových třídách s třídním učitelem do 13:15 hod.

6.9.

15:00

Třídní schůzky III. B

Třídní schůzky III. A

6. 9.

15:30

Třídní schůzky IV. B

6. 9.

16:00

Třídní schůzky V. B

7. 9. (ČT)

 

Vyučování tříd dle rozvrhu;

družina dle rozvrhu

7. 9.

15:00

Třídní schůzky IV. A

7. 9.

15:30

Třídní schůzky V. A

Třídní schůzky II. B

18.9. (PO)

od 8.50

Focení žáků I. A, I. B

25.9. (PO)

od 8:50

Vánoční focení žáků AZŠ (1.-5. ročník)

28.9. (ČT)

 

Státní svátek

září 2023

9:00 – 12:00

Atletický den (1. - 5. ročník)

ŘÍJEN

7.-14.10. (SO-SO)

 

Jazykový pobyt - Velká Británie, Hastings 3. - 5. třídy AZŠ

16.10. (ČT)

 

Empík cyklista IV. B, IV. A

23.–25.10. (PO-ST)

 

Tři volné dny udělené ředitelkou školy

26.-27.10. (ČT-PÁ)

 

Podzimní prázdniny

30.10.–3.11. (PO-PÁ)

 

Hovorové hodiny s rodiči (dle potřeby)

říjen 2023

9:00 – 12:00

Atletický den (1. - 5. ročník)

31.10. (ÚT)

 

PROJEKTOVÝ DEN - Halloween

LISTOPAD

10.11. (PÁ)

do 23:00

Termín uzavření klasifikace za 1. čtvrtletí

14.11. (ÚT)

15:30

II. pedagogická rada

17.11. (PÁ)

 

Státní svátek

24.11. (PÁ)

15:00 – 18:00

Den otevřených dveří

25.11. (SO)

9:00 – 12:00

Den otevřených dveří

28.11. (ÚT)

16:00

Schůzka rodičů žáků 5. ročníků se zástupci gymnázia

PROSINEC

5.12. (ÚT)

 

Mikuláš na AZŠ

5.12.

10.30 – 12.00

Empík chodec 3.A

8.12. (PÁ)

8:30 – 10:00

Bezpečně nejen na kole V. B

11.12. (PO)

 do 12:00

Předklasifikace v 1. pololetí *

4.–8. 12.

(PO-PÁ)

 

Hovorové hodiny s rodiči (dle potřeby)

11.-20.12.

(PO-ST)

dle jednotlivých tříd

Vánoční besídky/posezení pro rodiče s dětmi a TU

23.12.23–2.1. 2024

(SO-ÚT)

 

Vánoční prázdniny

LEDEN

5.1.2024 (PÁ)

8.30 – 10:00

Bezpečně nejen na kole V. A

7.-12.1.2024

(NE-PÁ)

 

Lyžařský výcvikový kurz 3. – 5. ročník

15.–19.1. (PO-PÁ)

 

Hovorové hodiny s rodiči (dle potřeby)

26.1. (PÁ)

8:45 – 10:15

Empík chodec III. B

26.1. (PÁ)

do 23:00

Termín uzavření klasifikace a absence za 1. pololetí

30.1. (ÚT)

15:30

III. pedagogická rada

31.1. (ST)

 

Rozdání výpisů z vysvědčení v poslední vyučovací hodině (výuka dle rozvrhu).

Odpolední družina do 17:00 hod.

ÚNOR

2. 2. (PÁ)

 

Pololetní prázdniny

5.2.-11.2. (PO-NE)

 

Jarní prázdniny

únor 2024

 

Bruslení 2. – 5. ročníky

13.2. (ÚT)

15:00 – 18:00

Den otevřených dveří

17.2. (SO)

9:00 – 12:00

Den otevřených dveří

20. 2. (ÚT)

15:30

„Těšíme se do školy“ – program pro předškoláky a rodiče (prosíme rodiče, aby se předem zaregistrovali)

28.2. (ST)

15:30

„Těšíme se do školy“ – program pro předškoláky a rodiče (prosíme rodiče, aby se předem zaregistrovali)

BŘEZEN

březen 2024

 

Bruslení 2. – 5. ročníky

1.3. včetně (PÁ)

 

Odevzdání přihlášek ke vzdělávání na víceletá gymnázia (žáci 5. ročníků AZŠ)

POZOR: MŠMT PLÁNUJE ZMĚNU VYHLÁŠKY O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA SŠ A ZMĚNU ŠKOLSKÉHO ZÁKONA, TEDY MŮŽE DOJÍT MJ. KE ZMĚNĚ TERMÍNU ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK.

14.3. (ČT)

 

II. A, II. B Bezpečné chování, Foxíkova pravidla

16.3. (SO)

9:00 – 13:00 hod.

Individuální pohovory se zájemci o budoucí 1. třídy AZŠ pro školní rok 2024/2025

17.3. (NE)

9:00 – 13:00 hod.

Individuální pohovory se zájemci o budoucí 1. třídy AZŠ pro školní rok 2024/2025

18.–22.3. (PO-PÁ)

 

Hovorové hodiny s rodiči (dle potřeby)

26. 3. (ÚT)

 

Empík cyklista IV.B, IV. A

27. 3. (ST)

 

Velikonoční dílničky

28.3.-1.4. (ČT-PO)

 

Velikonoční prázdniny

 

DUBEN

duben 2024

 

Jednotné přijímací zkoušky na víceletá gymnázia (žáci 5. ročníků ZŠ)

2.4. ÚT

 

Zápis do 1. třídy 2024/2025 – formální část, podání žádosti o přijetí ke vzdělávání

8.-12.4. (PO-PÁ)

 

Projektový týden s truhlářem (1.-5. třída)

11.4. (ČT)

 

II. A, II. B Bezpečné chování, Foxíkova pravidla

15.–19.4. (PO.PÁ)

 

Hovorové hodiny s rodiči (dle potřeby)

23. 4. (ÚT)

15:30

IV. pedagogická rada

25.4. (ČT)

 

Čtenářský den na AZŠ

KVĚTEN

květen 2024

9:00 – 12:00

Atletický den (1. - 5. ročník)

6.–10.5.

dle tříd

Besídka/posezení ke Dni matek

9.5. (ČT)

 

II. A, II. B Bezpečné chování, Foxíkova pravidla

13. 5. (PO)

do 15:00

Předklasifikace v 2. pololetí*

13.–17.5. (PO-PÁ)

 

Hovorové hodiny s rodiči (dle potřeby)

15. 5. (ST)

 

Odevzdání přihlášek nepovinných předmětů NJ, ŠJ

16.5. (ČT)

 

Focení tříd AZŠ

29. 5. (ST)

 

Empík cyklista IV. B, IV. A

31.5. (PÁ)

 

Mezinárodní den dětí – aktivity pro žáky AZŠ

ČERVEN

červen 2024

9:00 – 12:00

Atletický den (1. - 5. ročník)

červen 2024

 

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků I. A, I. B (rodiče budou včas o termínu informováni)

24.6. (PO)

 

Termín uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí

do 16:00 hod., uzávěrka třídního učitele do 18:00 hod.

25.6. (ÚT)

15:30

V. pedagogická rada

červen

 

Školy v přírodě (1. – 5. ročník)

konec června

 

Třídní výlety, výukové programy, divadelní představení, exkurze a jiné akce

28. 6. (PÁ)

 

8:50 – 10:00

Ranní družina od 6:45 h;

ukončení školního roku 2023/2024, rozdání vysvědčení v první vyučovací hodině

28. 6.

10:30 hod.

Závěrečná provozní porada

29. 6. - 1. 9. 2024

 

Hlavní prázdniny

2.9.2024 (PO)

 

Zahájení školního roku 2024/2025

 

*Předklasifikace: žákovi je čtvrtletní známka v systému Škola Online k uvedenému datu aktualizována. Žák (popř. zákonný zástupce) v systému Škola OnLine ve čtvrtletním hodnocení vidí, jaká známka by byla udělena, kdyby právě bylo vysvědčení.