Virtuální prohlídka školy

Anglická základní škola

 
   
 
                                            
 

 

Organizace školního roku 2021/2022

Zvonění

Zahájení vyučování na AZŠ je v 8.55 hodin. Nepovinné předměty (ŠJ, NJ) jsou vyučovány na AZŠ v čase 8.00-8.45.

 
Hodina AZŠ
1. vyučovací hodina 8.00 - 8.45
2. vyučovací hodina 8.55 - 9.40
3. vyučovací hodina 9.55 - 10.40
4. vyučovací hodina 10.45 -11.30
Obědová přestávka 11.30 - 12.25
6. vyučovací hodina 12.30 - 13.15
7. vyučovací hodina 13.20 - 14.05
8. vyučovací hodina 14.10-14.55

Organizace školního roku 2021/2022

Aktualizace k datu: 25. 11. 2021
 

ZÁŘÍ

25. 8. 2021

10:00 hod.

Úvodní provozní porada AZŠ

1. 9. 2021

8:55 – 09:50/

10:00

Zahájení školního roku žáků 2. - 5. ročník (odchod žáků dle rozpisu)

1. 9. 2021

12:30  hod.

I. pedagogická rada

2. 9. 2021

od 6:45 hod.

Ranní družina

2. 9. 2021

 

Teambuildingové aktivity v kmenových třídách s třídním učitelem do 13:15 hod.

2. 9. 2021

15:30 hod.

Třídní schůzky IV. A, V. A

2. 9. 2021

16:00 hod.

Třídní schůzky I. A, I. B

2. 9. 2021


do 17:00 hod.

Odpolední školní družina

3. 9. 2021

 

Teambuildingové aktivity v kmenových třídách s třídním učitelem do 13:15 hod.

6. 9. 2021

 

Vyučování tříd dle rozvrhu, družina dle rozvrhu

7. 9. 2021

15:30 hod.

Třídní schůzky II. A, II. B

8. 9. 2021

15:30 hod.

Třídní schůzky III. A, III.B

8. 9. 2021

od 9:00 hod.

Focení žáků I. A, I. B do Mladé fronty Dnes

9. 9. 2021

15:30 hod.

Třídní schůzky IV. B, V. B

   
Sportovní den
 

17. 9. 2021

9:00 hod

Empík cyklista IV. B
 

27. 9. 2021
 
Volný den udělený ředitelkou školy
 

28. 9. 2021
 
 
Státní svátek

30. 9. 2021
 

9:00 hod

Empík cyklista IV. A

ŘÍJEN

12. 10. 2021

od 9:00 hod

Vánoční fotografování žáků

 

 

Sportovní den

22. 10. 2021

 

PROJEKTOVÝ DEN - Halloween

25. - 26. 10. 2021

 

Dva volné dny udělené ředitelkou školy


27. 10. 2021
 
Podzimní prázdniny
 

28. 10. 2021

 

Státní svátek

29. 10. 2021

 

Podzimní prázdniny

LISTOPAD

1. – 5. 11. 2021

 

Hovorové hodiny s rodiči (dle potřeby)

8. 11. 2021

do 12:00 hod.

Termín uzavření klasifikace za 1. čtvrtletí

9. 11. 2021

15:00 hod.

II. pedagogická rada

17. 11. 2021

 

Státní svátek

PROSINEC

3. 12. 2021

 

Mikuláš na AZŠ

3. 12. 2021

15:00 – 18:00 hod.

Den otevřených dveří (ZRUŠENO)

6. 12. 2021

15:00 – 18:00 hod.

Den otevřených dveří


7. 12. 2021
 

16:00 hod.

Schůzka rodičů žáků 5. ročníků se zástupci gymnázia

13. 12. 2021

 

Předklasifikace v 1. pololetí *


15. 12. 2021

9:00 hod.

Empík chodec  III. B
 

16. 12. 2021

9:00 hod.

Empík chodec III. A
 
 
dle jednotlivých tříd

Vánoční posezení pro rodiče s dětmi a TU
 

23. 12. 2021 – 2. 1. 2022
 
 
Vánoční prázdniny

LEDEN

leden 2022

 

Bruslení 4. – 5. ročníky (podrobněji upřesněno podle momentální hygienické situace)

10. – 14. 1. 2022

 

Hovorové hodiny s rodiči (dle potřeby)

11. 1. 2022

9:00 hod.

Bezpečně nejen na kole V. B

14. 1. 2022

9:00 hod.

Bezpečně nejen na kole V. A

18. 1. 2022

15:00 – 18:00 hod.

Den otevřených dveří na AZŠ

19. 1. 2022


15:30 hod.

„Těšíme se do školy“ – program pro předškoláky a rodiče (prosíme rodiče, aby se předem zaregistrovali)


26. 1. 2022

do 20:00 hod.

Termín uzavření klasifikace a absence za 1. pololetí
 

27. 1. 2022

15:00 hod.

III. pedagogická rada
 

31. 1. 2022

 

Rozdání výpisů z vysvědčení v poslední vyučovací hodině (výuka dle rozvrhu).

Odpolední družina do 17:00 hod.
 

ÚNOR

4. 2. 2022

 

Pololetní prázdniny


únor
 
 
Bruslení 4. – 5. ročníky (podrobněji upřesněno podle momentální hygienické situace)
 

8. 2. 2022
 

15:30 hod.

„Těšíme se do školy“ – program pro předškoláky a rodiče (prosíme rodiče, aby se předem zaregistrovali)
 

12. 2. 2022 (SO)

9:00 – 14:00 hod.
 

Individuální pohovory budoucích prvňáčků AZŠ pro školní rok 2022/2023

13. 2. 2022 (NE)

9:00 – 14:00 hod.

Individuální pohovory budoucích prvňáčků AZŠ pro školní rok 2022/2023
 

28. 2. – 4. 3. 2022

 

Lyžařský výcvikový kurz 1. – 3. ročník

BŘEZEN

1. 3. 2022

 

Odevzdání přihlášek ke vzdělávání na SŠ (žáci 5. ročníků AZŠ)

4. 3. 2022

9:00 hod.

Empík cyklista 4. ročníky

7. 3. – 13. 3. 2022

 

Jarní prázdniny

18. 3. 2022

 

Čtenářský den s rodiči

DUBEN

duben 2022

 

Jednotné přijímací zkoušky  (žáci 5. ročníků AZŠ)

4. 4. 2022

 

Zápis do 1. třídy 2022/2023 – formální část, podání žádosti o přijetí ke vzdělávání

4. - 8. 4. 2022

 

Hovorové hodiny s rodiči (dle potřeby)

13. 4. 2022

 

Velikonoční dílničky


14. – 18. 4. 2022
 
Státní svátek, velikonoční prázdniny
 

25. 4. 2022

do 20:00 hod.

Termín uzavření klasifikace za 3. čtvrtletí
 

27. 4. 2022
 

15:00 hod.

IV. pedagogická rada

28. 4. 2022
 

9:00 hod.

Empík cyklista IV. B

KVĚTEN

2. – 6. 5. 2022

dle tříd

Besídka/posezení ke Dni matek

4. 5. 2022

9:00 hod.

Empík cyklista IV. A

4. – 8. 5. 2022

 

Hovorové hodiny s rodiči (dle potřeby)


květen
 
Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků I. A, I. B
 

13. 5. 2022
 
Odevzdání přihlášek nepovinných předmětů
 

13. 5. 2022

 

Předklasifikace v 2. pololetí *

ČERVEN

1. 6. 2022

 

Mezinárodní den dětí

červen

 

Škola v přírodě (1. – 5. ročník)/školní výlety (podrobněji upřesněno podle momentální hygienické situace)

22. 6. 2022

do 12:00/18:00

Termín uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí do 12:00 hod. a uzávěrka třídního učitele do 18:00 hod.

23. 6. 2022

15:00 hod.

V. pedagogická rada

30. 6. 2022

8:55 – 9:40 hod.

Ukončení školního roku 2021/2022, rozdání vysvědčení v první vyučovací hodině

30. 6. 2021

10:30 hod.

Závěrečná provozní porada


ČERVENEC A SRPEN
 

1. 7. - 31. 8. 2022

 

Hlavní prázdniny

*Předklasifikace: žákovi je čtvrtletní známka v systému Škola Online k uvedenému datu aktualizována. Žák (popř. zákonný zástupce) v systému Škola OnLine ve čtvrtletním hodnocení vidí, jaká známka by byla udělena, kdyby právě bylo vysvědčení.