Anglická základní škola

        
        

Organizace školního roku 2019/2020

Zvonění

Hodina AZŠ
1. hodina 8.00 - 8.45
2. hodina 8.55 - 9.40
3. hodina 9.55 - 10.40
4. hodina 10.45 -11.30
Obědová přestávka 11.30 - 12.25
6. hodina 12.30 - 13.15
7. hodina 13.20 - 14.05
8. hodina 14.10-14.55
9. hodina  

Organizace školního roku

 

ZÁŘÍ

2. 9.

08.50 – 09:35

Zahájení školního roku žáků 2. - 5. ročník (odchod žáků dle rozpisu)

2. 9.

10.30 – 11.30

Zahájení školního roku žáků 1. ročník

2. 9.

14:00

I. pedagogická rada

3. 9.

od 06.45 hod.

Ranní družina

3. 9.

 

Vyučování v kmenových třídách s třídním učitelem do 13.15 hod.

3. 9.

do 16.30 hod.

Odpolední školní družina

od 4. 9.

 

Vyučování dle rozvrhu hodin jednotlivých tříd, družina dle rozvrhu

3. 9.

16:00 hod.

Třídní schůzky I. A + I. B

3. 9.

16:00 hod.

Třídní schůzky IV. A, IV. B

17. 9.

 

Focení žáků I.A, I.B do Mladé fronty Dnes

26. 9.

 

PROJEKTOVÝ DEN – Sportovní den – 1., 2. a 3. ročník

27. 9.

 

PROJEKTOVÝ DEN – Sportovní den – 4. a 5. ročník

ŘÍJEN

2. 10.

 

Vánoční fotografování žáků

25. 10.

 

PROJEKTOVÝ DEN - Halloween

29. a 30. 10.

 

Podzimní prázdniny

31. 10. a 1. 11.

 

Volné dny udělené ředitelkou školy

LISTOPAD

19. 11.

15:00 hod.

II. pedagogická rada

18. – 22. 11.

 

Hovorové hodiny s rodiči (dle potřeby)

22. – 23. 11.

 

Dny otevřených dveří + veletrh SŠ

22. 11.

17:00 hod.

Schůzka rodičů 5. ročníku se zástupci gymnázia

PROSINEC

 

dle jednotlivých tříd

Vánoční besídka pro rodiče, individuální termíny dle jednotlivých tříd

23. 12. – 5. 1.

 

Vánoční prázdniny

LEDEN

 

 

Bruslení (3. – 4. ročníky)

13. – 17. 1.

 

Hovorové hodiny s rodiči (dle potřeby)

27. 1.

do 12:00 hod.

Termín uzavření klasifikace a absence za 1. pololetí

28. 1.

15:30 hod.

III. pedagogická rada

30. 1.

 

Rozdání výpisů z vysvědčení v poslední vyučovací hodině (výuka dle rozvrhu)

31. 1.

 

Pololetní prázdniny

ÚNOR

11. 2.

 

Den otevřených dveří

17. – 23. 2.

 

Jarní prázdniny

24. – 29. 2.

 

Lyžařský kurz


29. 2.
 
 
Talentové zkoušky budoucích prvňáčků AZŠ pro školní rok 2020/2021

BŘEZEN

1. 3.

 

Talentové zkoušky budoucích prvňáčků AZŠ pro školní rok 2020/2021

6. 3.

 

Čtenářský den s rodiči

DUBEN

8. 4.

 

PROJEKTOVÝ DEN - Velikonoce

9. 4.

 

Velikonoční prázdniny

28. 4.

15:00 hod.

IV. pedagogická porada

KVĚTEN

 

 

Anglie – 5. ročníky

4. – 7. 5.

 

Besídka ke Dni matek (1. – 3. ročník)

11. – 15. 5.

 

Hovorové hodiny s rodiči (dle potřeby)

ČERVEN

1. 6.

 

Mezinárodní den dětí

 

 

Škola v přírodě (1. – 4. ročník)

23. 6.

do 12:00 hod.

Termín uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí,

24. 6.

14:30 hod.

V. pedagogická rada

30. 6.

8.55 – 9.40 hod.

Ukončení školního roku 2018/2019, rozdání vysvědčení v první vyučovací hodině

30. 6.

10.00 hod.

Závěrečná provozní porada

1. 7. - 31. 8.

 

Hlavní prázdniny