Vítejte na našich webových stránkách.Anglická základní škola

        
    
 
V sekci ŠKOLNÍ UNIFORMY byla spuštěna BURZA ŠKOLNÍ UNIFORMY pro rodiče žáků AZŠ.  (Otevřít)

Organizace školního roku 2017/2018

Zvonění

Hodina AZŠ
0. hodina  
1. hodina  
2. hodina 8.55 - 9.40
3. hodina 9.55 - 10.40
4. hodina 10.45 -11.30
5. hodina 11.40 - 12.25
6. hodina 12.30 - 13.15
7. hodina 13.20 - 14.05
8. hodina  
9. hodina  

Poznámka:

Zeleně označená hodina je čas vyčleněný na OBĚD.

 

ZÁŘÍ

4/9

08.55 – 09:35

Zahájení školního roku žáků 2. - 5. ročník

4/9

10.30 – 11.30

Zahájení školního roku žáků 1. ročník

4/9

12.00

I. pedagogická rada

5/9

od 06.45

Ranní družina

5/9

 

Třídnický systém (1. a 2. ročníky čtyři vyučovací hodiny, 3. - 5. ročníky pět vyučovacích hodin)

5/ 9

do 16.30

Odpolední školní družina

od 5/9

 

Výuka podle zkušebního rozvrhu hodin, který může být po cca jednom týdnu mírně upraven

11/ 9

10.00 – 11.30

Focení žáků I.A, I.B do Mladé fronty Dnes

28/9

 

Státní svátek

ŘÍJEN

25/10

 

PROJEKTOVÝ DEN - Halloween

26/10 a  27/10

 

Podzimní prázdniny

LISTOPAD

6/11 – 10/11

 

Hovorové hodiny s rodiči

13/ 11

 

II. pedagogická rada

17/ 11

 

Státní svátek

24/11

 

PROJEKTOVÝ DEN – Čtenářský den s rodiči

24/11 – 25/11

 

Den otevřených dveří

PROSINEC

4/12 – 8/12

 

Praxe studentek Střední pedagogické školy školského komplexu

18/12 – 22/12

 

Vánoční besídky pro rodiče ( individuální termíny dle jednotlivých tříd)

23/12 – 2/1

 

Vánoční prázdniny

LEDEN

3/1 – 5/1

 

Tři volné dny udělené ředitelkou školy

 

 

Bruslení (3. a 4. ročníky)

25/1

do 16.30

Termín uzavření klasifikace a absence za 1. pololetí

29/1

15.30

III. pedagogická rada

31/1

 

Rozdání výpisů z vysvědčení v poslední vyučovací hodině (výuka dle rozvrhu)

2/2

 

Pololetní prázdniny

ÚNOR

5/2 – 11/2

 

Jarní prázdniny

13/2

15.00 - 18..00

Den otevřených dveří

23/2

 

PROJEKTOVÝ DEN – IV. ples AZŠ

24/2

 

Den otevřených dveří

BŘEZEN

3/3 a 4/3

 

Talentové zkoušky budoucích prvňáčků AZŠ pro školní rok 2017/18

 

 

Lyžařský výcvikový kurz AZŠ pro žáky 1. a 2.  ročníků (termín bude upřesněn)

28/3

 

PROJEKTOVÝ DEN - Velikonoce

29/3 – 30/3

 

Velikonoční prázdniny

DUBEN

2/4

 

Velikonoční pondělí

9/4 – 13/4

 

Hovorové hodiny s rodiči

23/4

 

IV. pedagogická rada

Duben 2018

 

5. ročníky (první kolo přijímacích zkoušek na gymnázia pro školní rok 2018/2019

KVĚTEN

1/5

 

Státní svátek

8/5

 

Státní svátek

7/5 – 11/ 5

dle jednotlivých tříd

Besídky ke Dni matek 1. – 3. ročníky

4. a 5. ročníky – projektový den

14/5 – 18/ 5

 

Hovorové hodiny s rodiči

ČERVEN

1/6

 

Den dětí

4/6 – 8/6

 

Praxe studentek Střední pedagogické školy školského komplexu

Květen - Červen

 

Školy v přírodě – ( 1. – 4. ročníky)

5. ročníky – ( plánovaná poznávací cesta do Anglie)

20/6

do 20.00

Termín uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí

22/ 6

 

V. pedagogická rada

29/6

8.55 – 9.40

Ukončení školního roku 2017/2018, rozdání vysvědčení v první vyučovací hodině

29/6

10.00

Závěrečná provozní porada

30/6 – 31/8

 

Hlavní prázdniny