Virtuální prohlídka školy

Anglická základní škola

 
    
 
                                          
 

 

AZŠ - organizace školního roku 2022/2023

Zvonění

Zahájení vyučování na AZŠ je v 8,50 hodin. Nepovinné předměty (ŠJ, NJ) jsou vyučovány na AZŠ od 8,00 – 8,45 hodin. (platí od 21.11.2022)

Hodina

od - do

0. vyučovací hodina

8,00 – 8,45

1. vyučovací hodina

8,50 – 9,35

2. vyučovací hodina

9,50 – 10,35

3. vyučovací hodina

10,40 – 11,25

Obědová přestávka

11,25 – 12,30

4. vyučovací hodina

12,30 – 13,15

5. vyučovací hodina

13,20 – 14,05

 

ZÁŘÍ

25. 8. 2022

9:30

Úvodní provozní porada AZŠ

1. 9. 2022

(ČT)

od 7.30

Ranní družina

1. 9. 2022

8:55 – 10:00

Zahájení školního roku žáků AZŠ 2. - 5. ročník (odchod žáků v 10:00)

1. 9. 2022

10:30

Slavnostní zahájení školního roku žáků 1.A a 1.B (i s rodiči)

1. 9.

12:30 

I. pedagogická rada

2. 9.  (PÁ)

od 6:45

Ranní družina

2. 9.

 

Teambuildingové aktivity v kmenových třídách s třídním učitelem do 13:15 hod.

2. 9.

15:00

Třídní schůzky I. A

Třídní schůzky I. B

2. 9.

do 17:00

Odpolední školní družina

5. 9.

 

Teambuildingové aktivity v kmenových třídách s třídním učitelem do 13:15 hod.

5. 9. (PO)

15:30

Třídní schůzky II. A

Třídní schůzky III. A

6. 9.

 

Vyučování tříd dle rozvrhu

Družina dle rozvrhu

6. 9. (ÚT)

15:30

Třídní schůzky II. B,

Třídní schůzky III. B,

7. 9. (ST)

15:30

Třídní schůzky IV. A

Třídní schůzky IV. B

8. 9. (ČT)

15:30

Třídní schůzky V. A

Třídní schůzky V. B

9. 9.

od 9:00

Focení žáků I. A, I. B do Mladé fronty Dnes

16. 9.

9:00

Empík cyklista IV. A

28. 9. (ST)

 

Státní svátek

29. 9.

od 9:00

Vánoční fotografování žáků

30. 9.

9:00

Empík cyklista IV. B

září 2022

9:00 – 12:00

Sportovní den (1. - 5. ročník)

ŘÍJEN

říjen 2022

9:00 – 12:00

Sportovní den (1. - 5. ročník)

24.–25.10.

(PO, ÚT)

 

Dva volné dny udělené ředitelkou školy

26.-27.10.

(ST, ČT)

 

Podzimní prázdniny

28. 10.

(PÁ)

 

Státní svátek

31. 10.

 

PROJEKTOVÝ DEN - Halloween

31.10.–4.11.

 

Hovorové hodiny s rodiči (dle potřeby)

LISTOPAD

3. 11.

9:00

Empík cyklista IV. A

14. 11.

do 20:00

Termín uzavření klasifikace za 1. čtvrtletí

15. 11.

15:30

II. pedagogická rada

17.11. (ČT)

 

Státní svátek

18. 11.

9:00

Empík cyklista IV. B

25. 11. (PÁ)

15:00 – 18:00

Den otevřených dveří

29. 11. (ÚT)

16:00

Schůzka rodičů žáků 5. ročníků se zástupci gymnázia

PROSINEC

5. 12.

 

Mikuláš na AZŠ

6. 12.

8:30 – 10:00

Bezpečně nejen na kole V. A

12. 12.

 

Předklasifikace v 1. pololetí *

13. – 16. 12.

 

Hovorové hodiny s rodiči (dle potřeby)

14. 12.

 

Program MP Brno pro II. A, II.B (Foxíkova pravidla)

16. 12.

8:30 – 10:00

Bezpečně nejen na kole V. B

 

dle jednotlivých tříd

Vánoční posezení pro rodiče s dětmi a TU

23. 12. 2022 – 2. 1. 2023

 

Vánoční prázdniny

LEDEN

leden 2023

 

Lyžařský výcvikový kurz 3. – 5. ročník

9. – 13. 1. 2023

 

Hovorové hodiny s rodiči (dle potřeby)

11. 1.

 

Program MP Brno pro II. A, II.B (Foxíkova pravidla)

18. 1.

10:30 – 12:00

Empík chodec III. A

19. 1. (ČT)

15:30

„Těšíme se do školy“ – program pro předškoláky a rodiče (prosíme rodiče, aby se předem zaregistrovali)

23. 1.

do 20:00

Termín uzavření klasifikace a absence za 1. pololetí

24. 1.

15:30

III. pedagogická rada

27. 1.

10:30 – 12:00

Empík chodec III. B

31. 1.

 

Rozdání výpisů z vysvědčení v poslední vyučovací hodině (výuka dle rozvrhu).

Odpolední družina do 17:00 hod.

ÚNOR

3. 2. (PÁ)

 

Pololetní prázdniny

8. 2.

 

Program MP Brno pro II. A, II.B (Foxíkova pravidla)

Únor 2023

 

Bruslení 3. – 5. ročníky

11. 2. (SO)

9:00 – 12:00

Den otevřených dveří

14. 2. (ÚT)

15:00 – 18:00

Den otevřených dveří

21. 2. (ÚT)

15:30 hod.

„Těšíme se do školy“ – program pro předškoláky a rodiče (prosíme rodiče, aby se předem zaregistrovali)

25. 2. (SO)

9:00 – 13:00 hod.

Individuální pohovory se zájemci o budoucí 1. třídy AZŠ pro školní rok 2023/2024

26. 2. (NE)

9:00 – 13:00 hod.

Individuální pohovory se zájemci o budoucí 1. třídy AZŠ pro školní rok 2023/2024

BŘEZEN

1. 3. 2023 včetně (ST)

 

Odevzdání přihlášek ke vzdělávání ve SŠ (žáci 5. ročníků AZŠ)

13.3.-19.3. (PO-NE)

 

Jarní prázdniny

27. – 31.3.

 

Hovorové hodiny s rodiči (dle potřeby)

29. 3. (ST)

 

Čtenářský den s rodiči

DUBEN

3. 4. (PO)

 

Zápis do 1. třídy 2023/2024 – formální část, podání žádosti o přijetí ke vzdělávání

5. 4.

 

Velikonoční dílničky

6. – 10. 4. (ČT-PO)

 

Velikonoční prázdniny

17. - 18. 4. 

 

Jednotné přijímací zkoušky (žáci 5. ročníků AZŠ)

17. – 21. 4.

 

Hovorové hodiny s rodiči (dle potřeby)

21. 4.

9:00

Empík cyklista IV. B

24. 4.

do 20:00

Předklasifikace v 2. pololetí

25. 4.

15:30

IV. pedagogická rada

KVĚTEN

9. – 12. 5.

dle tříd

Besídka/posezení ke Dni matek

květen 2023

 

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků I. A, I. B (rodiče budou včas o termínu informováni)

15. 5.

 

Odevzdání přihlášek nepovinných předmětů NJ, ŠJ

15. – 19.5.

 

Hovorové hodiny s rodiči (dle potřeby)

ČERVEN

Od druhé poloviny června 2023 jsou v budově na Mendlově nám. plánovány rozsáhlejší stavební úpravy, a proto je možné, že dojde k zásadnějším úpravám organizace konce školního roku. Vedení školy bude dostatečně dopředu o případných změnách informovat.

1. 6.

 

Mezinárodní den dětí

2. 6.

9:00

Empík cyklista IV. A

14. 6.

 

Termín uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí

do 16:00 hod., uzávěrka třídního učitele do 18:00 hod.

15. 6.

15:30

V. pedagogická rada

červen 2023

 

Škola v přírodě (1. – 5. ročník)

16. – 29. 6.

 

Třídní výlety, výukové programy, divadelní představení, exkurze a jiné akce

30. 6.

8:55 – 10:00

Ukončení školního roku 2022/2023, rozdání vysvědčení v první vyučovací hodině

30. 6.

10:30 hod.

Závěrečná provozní porada

1. 7. - 31. 8. 2023

 

Hlavní prázdniny

 

*Předklasifikace: žákovi je čtvrtletní známka v systému Škola Online k uvedenému datu aktualizována. Žák (popř. zákonný zástupce) v systému Škola OnLine ve čtvrtletním hodnocení vidí, jaká známka by byla udělena, kdyby právě bylo vysvědčení.