Virtuální prohlídka školy

ZOO – I. A + I. B – 31. 3. 2023 (Bilingvní třída i clilová)

03.04.2023 09:53

Poslední březnový den se obě třídy prvňáčků vydaly do zoologické zahrady v Brně. Byl tam pro ně objednán program „Stopujeme zvířata“.

První část programu byla v učebně se zajímavými pomůckami a ukázkami, děti se dozvěděly spoustu zajímavých informací nejen o ježkovi a netopýrovi. V druhé části se konečně vydaly do zoo na živá zvířata. Měly štěstí, viděly jich dost – medvěda, lachtana, tygra, papoušky, páva a mnoho dalších. U každého zvířátka se dozvěděly další zajímavosti a moc je to bavilo. Počasí nakonec krásně vyšlo a na cestu zpět svítilo i sluníčko.

On the last day of March, both classes of first graders went to the Zoo in Brno to enjoy the programme called "Tracking animals".

The first part of the program was in the classroom with interesting tools and the children learned a lot of interesting information not only about hedgehogs and bats. In the second part they excitedly went outside to see the animals in their natural habitat. They were lucky as they saw a lot of them - a bear, a seal, a tiger, parrots, a peacock and many others. They learned some really interesting facts about each animal and enjoyed watching them very much. Even though the forecast was not sunny, the day turned out beautifully and the sun was shining most of our trip.

Fotogalerie: ZOO – I. A + I. B – 31. 3. 2023 (Bilingvní třída i clilová)