Vítejte na našich webových stránkách.Zisk prestižního ocenění na Univerzitě v Cambridge

11.04.2018 19:44

V předvánočním čase se naše škola zúčastnila prestižní soutěže pořádané organizací Cambridge Assessment English, která je součástí Cambridge University. Tato organizace je zodpovědná za celosvětovou organizaci populárních mezinárodních zkoušek z angličtiny pro nerodilé mluvčí, jako jsou například certifikáty KET, PET, FCE nebo CAE, a také za přípravu studijních materiálů pro tyto zkoušky.

Soutěž byla vypsána pro školy a jiné instituce, které připravují studenty ke složení certifikátů Cambridge. Této mezinárodní soutěže se účastnily různé státy napříč Evropou a soutěžilo se celkem ve třech kategoriích: Nejlepší příprava „krok za krokem“, Nejlepší nováček a Nejlepší uživatel programu CEP (Cambridge Employment Program). V každé zúčastněné zemi mohl být pouze jeden vítěz v každé kategorii.

Jsme velmi hrdí, že můžeme oznámit, že naše škola zvítězila v kategorii Nejlepší příprava „krok za krokem“ za Českou republiku. Porotu oslovilo především to, že už pravidelně několik let otevíráme nepovinný předmět věnující se seznámení s typovými cvičeními a strategiemi pro úspěšné složení zkoušky, a dále také to, že podporujeme studenty v jejich samostatné přípravě na získání certifikátu například poskytováním studijních materiálů včetně oficiálních materiálů Cambridge a individuálních konzultací v rámci klubů a konzultačních hodin.

Cenu převzala naše škola při slavnostním ceremoniálu na Cambridge University a zároveň jsme se také zúčastnili semináře zaměřeného na tvorbu nových studijních materiálů, který se konal při této příležitosti v Cambridge University Press. Doufáme, že v dalších letech poroste v řadách našich studentů zájem o složení některé ze zkoušek Cambridge.