Virtuální prohlídka školy

Ži – Ra – Fa

20.11.2015 20:58

Život, Radost, Fantazie – soutěž pro žáky tercie a kvarty ve znalostech v oborech biologie, zeměpis, chemie a literatury. Soutěž každoročně vyhlašuje kulturní a informační centrum města Brna.

Soutěže se účastnila dvě pětičlenná družstva, složená ze žáků tercií a kvart nižšího gymnázia. Družstva byla sestavena ze žáků,  kteří již loni soutěž absolvovali  a byla doplněna  terciány, kteří zkušenosti získávali.

Výsledky soutěže se žáci dověděli okamžitě po soutěži a o pořadí mezi všemi 30 soutěžícími týmy druhý den na webových stránkách soutěže.  Nejdůležitější ale jsou jejich zkušenosti  ze soutěží a ověření si znalostí v přírodovědných předmětech.

RNDr. M. Malásková
vedoucí  předmětové komise chemie
(organizátorka soutěže na školském komplexu)

Fotogalerie: Ži – Ra – Fa