Virtuální prohlídka školy

Zdravověda v V. C

02.04.2018 19:49

Dne 28. března 2018 probíhal v V. C projektový den s názvem První pomoc není věda. V první vyučovací hodině probíhala diskuse s paní hasičkou. Zbytek dne byl rozdělen do dvou bloků. Dopolední blok zahrnoval seznámení s poraněními, s nimiž se děti mohou nejčastěji setkat, a jejich ošetřením. V odpoledním bloku děti předvedly své znalosti v simulovaných situacích a vytvořily si vlastní knihu první pomoci. Naše heslo „nebojím se pomoci“ bylo v tento den naplněno a snad bude platit v dnech budoucích! :)

Fotogalerie: Zdravověda v V. C