Virtuální prohlídka školy

Žákovský večírek pondělí, 24. 1. 2011

01.02.2011 10:27

Humor a hezké výkony našich mladých interpretů se staly hlavním znakem podvečera v koncertním sálečku na Ježkove 9.

Jejich přednes – ať už hudební, pěvecký nebo recitátorský – byl sympaticky vypracován a na pěkné úrovni.

 Koncertní večírek slovem provázeli studenti gymnázia, na naši ZUŠ studující LDO pod vedením BcA. Jany Dolejšové – Aleš Lerch ( II. roč.) a Tomáš Matúšek ( I. roč.)

Na úvod zapívala slečna Pavla Chalupová ( j.h.) – ped. vedení MgA. Sylvia Kodetová – Schubertovo Ave Maria s kultivovaným pěveckým přednesem.

Mladé recitátorky ze skupiny mladších „dramaťáků“ – Kateřina Řezníčková ( 1. roč. ), Adéla Mácová ( 1. roč. ), Monika Danielová ( 2. roč. ), Bára Parmová ( 2.roč. ) sympaticky mile zarecitovaly postupně v průběhu „koncertíčku“ humorné básničky z pera L. Středy ze sbírky „Ryba v kleci“ –Ryba v kleci, Korálové moře, Černé moře, Tiché moře, Tulení škola, Grošovaná pohádka. Filmový motýl, Sedm pávů a Báseň o nule.

Anežka Janíková ( 1. roč., kytara ) zahrála precizně a s kvalitní barvou zvuku, intonačně čistě a sympaticky společně se svým p. uč. Daliborem Hanuskem C. Süsserovy skladbičky „Čížečku,čížečku“ a „Cib, cib, cibulenka“.

Adéla Pospíšilová (1. roč., zpěv, pedagog Mgr. Veronika Hrůzová ) zazpívala v indispozici,  přitom však výrazně a s hezky posazeným hlasem lidovou píseň „Čerešničky, čerešničky“ a  F. Loeweho „ Chci svůj plácek“.

Matěj Macháček ( 3. roč., kytara ) s přesností nastudování a překvapivou kvalitou barvy souzvuku zahrál společně se svým p. uč. Daliborem Hanuskem C. Süsserovu skladbičku „Zasněná“ a „Po cestě“.

Monika Burešová ( I. roč., zpěv, pedagog MgA. Sylvia Kodetová ) zpívala vyrovnaně, srozumitelně, s pěkně pěvecky posazeným hlasem a jeho zvukovým zabarvením lidové písně „Okolo Třeboně“ a „Černé oči“.

Michal Kuba ( PHV II., keyboard, pedagog MgA. Marek Pal´a) předvedl na svém prvním vystoupení pečlivě nastudovanou skladbu ze Školy hry na klavesové nástroje „ Cvičení č. 40“ s elegancí a kulturou hudebního projevu.

Petra Magnussonová ( 6. roč., zpěv, pedagog Mgr.Veronika Hrůzová) na závěr zazpívala v jazyce anglickém pečlivě naučený známý populární song M. Hamlishe „The Way we Were“ s citem pro zvláštní atmosféru nálady této písně.

Fotogalerie: Žákovský večírek pondělí, 24. 1. 2011