Virtuální prohlídka školy

Žákovský večírek 9. 2. 2015

16.02.2015 10:38

Na koncertním žákovském večírku 9. února 2015 se posluchačům v nástrojovém obsazení prezentovali především housle, dále klavíry, dvakrát kytara a jednou keyboard. Pořad slovem provázel, zkušeně a zasvěceně, pan učitel Zdeněk Klimeš. Interpretační výkony všech mladých muzikantů vyzněly velmi pěkně.

Jan Cintula (2. roč., housle, ze třídy p. uč. Zdeňka Klimeše) hrál Ukolébavku autorky N. Baklanové.

Vít Havelka (3. roč., housle, ze třídy pí. uč. Jitky Hruškové) zahrál na své housličky Třasák K. Pečkeho.

Maria Annet Yoder (2. roč., kytara, ze třídy p. uč. Dalibora Hanuska) rozezněla na kytaru C. Süsserovu Dumku a Š. Rakův Hradní tanec.

Katrin Pěnčíková (2. roč., housle, ze třídy pí. uč. J. Hruškové) přednesla La Réjouissance G. F. Händela.

Marek Němec (3. roč., klavír, ze třídy pí. uč. Veroniky Velemanové) živě a přesně zahrál skladbičku
P. Ebena Hajho husy a skladbu N. F. Fabera Joshua.

Magdalena Miriam Králová (3. roč., housle, ze třídy pí. uč. J. Hruškové) hrála K. Pečkeho Mazurku.

Jakub Jenáček (4. roč., kytara, ze třídy p. uč. D. Hanuska) nechal znít na své kytaře Španělský motiv M. Zelenky.

Oliver Šimoník (5. roč., housle, ze třídy p. uč. Z. Klimeše) zahrál Slavnost G. F. Händela.

Tobiáš Dvořák (4. roč., klavír, ze třídy pí. uč. V. Velemanové) klavírním přednesem vyjádřil Labuť

C. Rollinové a Blues F. Emontse.

Agáta Mastná (4. roč., klavír, ze třídy p. uč. Marka Paľi) rozehrála On The Road R. Vincinguerry.

Kryštof Robert Ryšavý (6. roč., housle, ze třídy p. už. Z. Klimeše) přednesl Valčík Ch. Dancla.

David Kočvara (3. roč., keyboard, ze třídy p. uč. M. Paľi) nechal zaznít Ódu na radost L. v. Beethovena.

Štěpánka Horáková (5. roč., klavír, ze třídy pí. uč. Kláry Roztočilové) hrála Sunlight Waltz a Rock it!
C. Rollinové.

David Němec (5. roč., klavír, ze třídy pí. uč. V. Velemanové) svižně zahrál Bleší kankán E. Hradeckého.

Houslový soubor p. uč. Zdeňka Klimeše, ve složení Jakub Cintula, Jaroslav Rataj, Oliver Šimoník, Markéta Meluzínová, Kryštof Robert Ryšavý, přednesli na závěr příjemného hudebního podvečera Menuet J. Haydna.

Při doprovodech na klavír hudebně spolupracoval p. uč. Marek Paľa a kytaristy doprovázel na kytaru p. uč. Dalibor Hanusek.

Fotogalerie: Žákovský večírek 9. 2. 2015