Virtuální prohlídka školy

Žákovský večírek 8. 12. 2016

16.12.2016 13:29

Adventní žákovský večírek otevřela svou jemnou hudební interpretací Alžběta Lužná (2. roč., cimbál, ze třídy pí. učitelky Milady Orské) vstupním Vivo G. P. Telemanna. Na kontrabas jako host ji doprovázel Lukáš Čalkovský.

K Alžbětě a Lukášovi potom přistoupil Mikuláš Lužný (1. roč., housle, ze třídy pí. učitelky Kateřiny Matisové) a společně přednesli na svoje hudební nástroje v krásné souhře vánoční koledy Štěstí, zdraví a Štědrý večer nastal. Alžbětka souběžně se svou hrou na cimbál koledy i zpívala.

Milou předvánoční atmosféru dokreslila básnickým slovem Simona Belošová (LDO, třída pí. učitelky Jany Žáčkové). Recitovala krásnou romanci Jana Nerudy se symbolickým názvem Romance štědrovečerní.

Šimon Skřepek (2. roč., kytara, ze třídy p. učitele Dalibora B. Hanuska) navázal svou hrou na vánoční motivy dalšími radostnými vánočními koledami - Rolničky, Jak jsi krásné neviňátko a Štědrej večer nastal.

Ke krásným koledám přidaly ještě pro potěšení mladší recitátorky (LDO, pí. učitelka J. Žáčková) básničky z vlastní autorské dílničky. Dívky Katrin Cibulová a Daniela Vašínová, Valerie Dvořáková, Markéta Pavlíková a Lucie Leinveberová recitovaly krátké ukázky z vlastní básnivé tvorby a byly odměněny hezkým živým ohlasem a potleskem.

 Adéla Čechová (1. roč., klavír, ze třídy pí. učitelky Romany Sedláčkové) hrála lidovou píseň Čerešničky, J. Garsciova Smutného pejska a M. Rautiho Finskou melodii.

Tereza Kocková (2. roč., klavír, ze třídy p. učitele Martina Pokorného) hrála I. Berkovičovo Moderato.

Barbora Kuxová (2. roč., klavír, ze třídy p. učitele Martina Pokorného) hrála Menuet J. P.Rameaua.

Andrea Pěnčíková (4. roč., housle, ze třídy pí. učitelky Jitky Hruškové) zahrála K. Pečkeho Mazurku.

Zuzana Serbajlová (2. roč., kytara, ze třídy pí. učitelky Marcely Otčenáškové) interpretovala skladbu V. Zámečníka Moře.

Veronika Jenáčková (3. roč., klavír, ze třídy pí. učitelky Romany Sedláčkové) zahrála Allegro G dur anonymního autora a H. Berensovo Moderato.

Jakub Fráňa (3. roč., klavír, ze třídy p. učitele Martina Pokorného) hrál Menuet H. Purcella
a K. Černého Etudu.

Elena Šiklová (4. roč., klavír, ze třídy p. učitele Martina Pokorného) hrála Fugu J. Pachelbela.

Katrin Pěnčíková (4. roč., housle, ze třídy pí. učitelky Jitky Hruškové) přednesla F. Seitzův Koncert
G dur, 1. větu.

Gabriela Poláčková (6. roč., klavír, ze třídy pí. učitelky Romany Sedláčkové) hrála Romanci
I. Jurníčkové.

David Němec (7. roč., klavír, ze třídy pí. učitelky Romany Sedláčkové) hrál Toulavou etudu
I. Jurníčkové.

Krásným rozloučením s adventním žákovským podvečerem byla interpretace I. Berkovičova Preludia h moll v podání Karolíny Šiklové (7. roč., klavír, ze třídy p. učitele Martina Pokorného).

Žákovský koncertní večírek moderovaly studentky literárně dramatického oboru Zuzana Macháčková a Sabina Vytopilová (ze skupiny pí. učitelky Lucie Macové).

Hudební spolupráce: Klavírní doprovod Martin Pokorný, na kytaru doprovázel Dalibor B. Hanusek.

Fotogalerie: Žákovský večírek 8. 12. 2016