Virtuální prohlídka školy

Žákovský večírek 6. 11. 2012

16.11.2012 07:43

Dne 6. listopadu 2012 se v naší umělecké škole konal žákovský večírek. Prostory školního sálku obohacené o nové pohodlné židle pro posluchače se staly místem, kde se odehrálo celkem dvacet hudebních čísel a jedno komponované pásmo literárně dramatického oddělení (LDO).
Celý komorní koncert byl zahájen přivítáním rodičů a hostů (jichž bylo v našich skromných prostorech skutečně velké množství) panem zástupcem ředitele pro ZUŠ Mgr. Jaromírem Brychem a také úvodními slovy v podání žáků LDO. Všem se nám dostalo patřičného upozornění ohledně vypnutí mobilních telefonů, bohužel někteří přítomní tak ani přes výslovnou žádost dětských konferenciérů neučinili. Snad se tedy alespoň při příštím večírku dočkáme naprosto nerušené atmosféry, která je tak důležitá pro soustředěný výkon účinkujících!
Prvním hudebním číslem se stala pěvecká premiéra žákyně Elišky Vacové, jež je svěřenkyní p. uč. Mgr. Veroniky Hrůzové. Pro své první veřejné vystoupení na půdě ZUŠ Eliška zvolila lidovou píseň Černé oči, jděte spát a živý, pulzující Charleston Ladislava Němce, vše za citlivého doprovodu MgA. Marka Pal´i. Lidovou písní zahájila taktéž žákyně p. uč. MgA. Sylvie Kodetové Kateřina Pražáková, která přednesla písně Na tom bošileckým mostku a Za sluníčkem autora M. Veselého, klavírního doprovodu se protentokrát ujal MgA. Jan Hlaváč. Po těchto pěveckých číslech následovalo vystoupení šikovné houslistky Kristiny Jehorové, jež je žákyní přípravné hudební výchovy(korepetitor M. Pal´a) . Spolu se svou p. uč. Kateřinou Matisovou si pro podvečerní vystoupení vybraly lidové písně Pod naším okýnkem a Eště sa raz obzieram. Václav Pavel Buchtel posléze prezentoval skladbu Allegro C. Czerneho, jejíž výběr byl v kompetenci p. u. Mgr. Romany Sedláčkové, PhD. Vzápětí jsme měli možnost sledovat sehrané duo žák-učitel díky Matyáši Němčanskému a p.uč. Daliboru Hanuskovi, kteří společně přednesli několik lidových písní. Poté již následovala dramatizace básní Pavla Šruta v podání Moniky Danielové, Valerie Garili, Adély Mácové a Jana Daniela. Pátý člen skupiny, jejíž vedení má na starosti p. uč. Mgr. Jana Mokrá, Lukáš Čalkovský se dostavil o něco později, takže nakonec jsme mohli vidět i jeho recitátorský výkon. Žertovné Šrutovy básničky vystřídala klavírní Píseň včeliček a čtyřruční verze americké písně Když svatí pochodují v přednesu Samuela Guida de Gregorio, který je pod učitelským vedením p.uč. BcA. Veroniky Velemanové. Dalibor Hanusek se vzápětí opět ujal harmonického doprovodu své žákyně, v tomto případě kytaristky Anety Metznerové, se kterou secvičil skladbičky C. Süssera Červánky a Dokola. Poté měli posluchači možnost poslechnout si další houslistku, protentokrát jí byla Magdalena Putnová, žákyně p. uč. Jitky Hruškové. Její Koncertino h moll autora K. Krejčího bylo podle subjektivního hodnocení pisatelky této zprávy nejlepším vystoupením komorního koncertu, svůj podíl na tomto sympatickém výkonu měl samozřejmě také p. uč. Marek Pal´a. Klavíristka Markéta Střítecká si pod vedením Veroniky Velemanové připravila následující číslo, a to lidové písně Čerešničky a Ruská píseň; po ní vystoupil se svými přednesy Allemande C. Gervaise a italská píseň Bella Bimba Pavel Horský, který se učí hře na zobcovou flétnu pod pedagogickým dohledem p. uč. Tomáše Němce. Etudu C dur E. Horáka a Freyovo Moderato jsme měli možnost vyslechnout prostřednictvím hry na klavír Nikol Hanouskové (R. Sedláčková), kterou vystřídal kytarista Maxmilián Falatek s Romancí a moll, opět za profesionálního doprovodu svého učitele D. Hanuska. Klavíristka Gabriela Poláčková (V. Velemanová) se dobře zhostila přednesu peruánské lidové Píseň kondora, následovalo roztomilé vystoupení další klavíristky Agáty Mastné z 2. ročníku (ped.vedení Marek Pal´a), která přednesla skladbičku Jitky Snížkové Na palubě. Svérázné sestry Sára a Ester Menšíkovy postupně zahrály suverénně na klavír skladby J. Blatného Allegro burlesco a Capricietto W. Gillocka. V poslední části večera jsme pak na podiu přivítali žáka 5. ročníku Ondřeje Lengála (K. Matisová) s jeho houslemi, který si pro úterní listopadový večírek připravil Mazurku N. Baklanovy, dále svěřenkyni R. Sedláčkové Karolínu Šiklovou ukázněně prezentující klavírní skladbu Kouzelné zrcátko F. Horkého, Andreu Lebedovou (V. Velemanová) rovněž s klavírním výstupem – skladba Musette anonymního autora a konečně poslední číslo večera, Miriam Matisovou s italskou lidovou písní Tarantella, kterou s ní na klavír nacvičila p. uč. V. Velemanová.
Všem účinkujícím patří projev uznání za vesměs poctivě nazkoušená vystoupení a hlavně za odvahu a chuť poprat se s trémou a nervozitou, která každou veřejnou prezentaci provází. Velký dík patří také jejich učitelům, kteří mají zásadní vliv na úspěch svých svěřenců.

Fotogalerie: Žákovský večírek 6. 11. 2012

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>