Virtuální prohlídka školy

Žákovský večírek 5. 4. 2017

26.04.2017 16:15

Předvelikonoční dubnový žákovský večírek měl osobitý půvab rozkvétajícího jara. Rodiče, prarodiče a přátelé mladých interpretů tradičně srdečně fandili a vytvořili příjemně vnímavou atmosféru.

Koncert zahájila Anna Červinková (PHV, klavír, ze třídy pí. učitelky Milady Orské). Hrála lidové písně Volala kukačka a Jede, jede poštovský panáček.

Dalším mladým interpretem byl Samuel Kytner (2. roč., housle, ze třídy p. učitele Zdeňka Klimeše). Hrál skladbičku P. I. Čajkovského Jeřáb.

Tobiáš Hanus (1. roč., klavír, ze třídy pí. učitelky M. Orské) hrál lidovou píseň Já mám koně
a skladbičku J. Schauma Automobil.

Vít Havelka (5. roč., housle, ze třídy pí. učitelky Jitky Hruškové) hrál skladbu D. Kabalevského Klauni.

Monika Roušarová (PS II., klavír, ze třídy pí. učitelky Kláry Roztočilové) hrála skladbu
F. Emontse Swan River.

Marie Urbánková (3. roč., klavír, ze třídy pí. učitelky M. Orské) zahrála Vivo G. P. Telemana.

Dominik Zoubek (5. roč., housle, ze třídy pí. učitelky J. Hruškové) přednesl Preludium
M. A. Charpentiera.

Štěpánka Horáková (7. roč., klavír, ze třídy pí. učitelky K. Roztočilové) přednesla
Preludium C dur J. S. Bacha a Lullaby For Prince George M. Tannera.

Adam Blažek (4. roč., cimbál, ze třídy pí. učitelky M. Orské) zahrál Beťárskou B. Bartóka.

Magdalena Miriam Králová (5. roč., housle, ze třídy pí. učitelky J. Hruškové) hrála skladbu
N. Rokova Procházka.

Viktorie Lengálová (6. roč., klavír, ze třídy pí. učitelky K. Roztočilové) přednesla skladbu Enyi Watermark.

Monika Orsechová (5. roč., keyboard, ze třídy p. učitele Marka Paľi) hrála Sambu
J. Ullmanna.

Martin Zoubek (7. roč., housle, ze třídy pí. učitelky J. Hruškové) přednesl Malý valčík

N. Rokova a část cyklu Čtvero ročních období A. Vivaldiho – Jaro.

Hudebně spolupracovali Milada Orská, MgA. Marek Paľa.

Fotogalerie: Žákovský večírek 5. 4. 2017