Virtuální prohlídka školy

Žákovský večírek 31. 3. 2011

09.04.2011 10:13

Jarní podvečer rozezvučel jasným, jakoby tanečním zvukem cimbálu na úvod talentovaný Tomáš Čalkovský ( 2. roč., cimbál, ze třídy p. uč. Milady Orské s jejím doprovodem na klavír) skladbu P. Jordányho „Tanec“.

Moderátoři dnešního večírku David Rybář ( I. roč., LDO ) a Aleš Lerch  ( II. roč., LDO ), oba ze třídy Jany Dolejšové, s šarmem uvítali posluchače a provázeli žákovský koncert v hlavních částech svým slovem.

Housličky potom s odvahou rozezněla Magdalena Putnová ( PHV, housle, ze  třídy Jitky Hruškové ). Přednesla skladby S. Macha  „Včera neděle byla“, „Lúčka zelená“  a V. Kořínka  „První přednes“ za klavírního  doprovodu p. uč. Marka Pal´i.

Anežka Tesařová ( 1. roč., klavír, ze tř.  Milady Orské ) společně se svou paní učitelkou zahrála citlivě A. Sarauerovo „Con moto“ a „Moderato“.

Anglickou lidovou píseň „Růženka“ přednesla procítěně Lucie Pokorná ( 1. roč., zobcová flétna ) za doprovodu kytary v rukách svého p. uč. Tomáše Němce. Ve druhé skladbě T. Sudara  „Allemande“ zahrála Lucie ( sopránová zobcová flétna ) se svým p. uč. T. Němcem (altová zobcová flétna) flétnový duet.

Petr Bezoušek ( 1. roč., klavír, žák Veroniky Velemanové ) již hraje s větší jistotou a s jemným, hlubokým soustředěním. Hrál tři skladby – „Tanec“, „Taneček“ ( se svou p. učitelkou ) a „Pavoučí menuet“. 

Žákyně sólového zpěvu Judita Trávníčková ( 1. roč., zpěv, ze třídy V. Hrůzové ) s něžnou poezií zazpívala skladbičku „Budík“ L. Němce, klavírní doprovod p. uč. Marek Pal´a.

Na klavír pregnantně přednesla Miriam Matisová (1. roč., klavír, ze třídy V. Velemanové )

A. Rubbachův „Valčík“, „Šaška“ J . Garscii a skladbu Z. Fibicha „Alla Marcia“.

Cimbál „Tancem“ od J. Falka rozjásala a něžnou notou v „Písni“ A. Sarauera rozezvučela Anna Rejdová  ( 1. roč. cimbál, p. uč. Milada Orská ) a s klavírním doprovodem své paní učitelky.

Lidové písně „Panenka“ a „Na tom pražském mostě“ pečlivě a citlivě na klavír přednesla Valerie Žáková (1.roč., klavír, ze třídy V. Velemanové).

Poetický pěvecký duet J. Uhlíře „Kdybych byla vlaštovkou“ zanotovali Viktorie Staňková  ( 1. roč., zpěv ) a Petr Klement ( 2. roč., zpěv )  ze třídy V. Hrůzové.

Ludmila Staňková ( 2. roč., housle, ze třídy Kateřiny Matisové ) za klavírního doprovodu p. uč. Marie Burešové  zahrála stylově tanec „Kozáček“ S. Macha.

Na kytaru zahrála  Jana Novotná ( 2.roč., kytara ) v souhře se svým p.uč. Daliborem Hanuskem (kytara)  lidové písně „Rozvíjej se poupátko“, „Černé oči, jděte spát“ a „Já jsem z Kutné hory“. Hrála bezchybně, citlivě.

Anežka Staňková ( 3. roč., housle, ze třídy Kateřiny Matisové ) s pečlivou přesností a snahou             o zvukovou a intonační jistotu přednesla „Gavotu“ J. S. Bacha.

Andante L. Koželuha na klavír přednesl Jan Blatný ( 2. roč., klavír, ze třídy Milady Orské ). Hrál kultivovaně, s citem pro dynamiku, přesností úhozu, soustředěně.

„Menuet“ J. S. Bacha na housle přednesl Damián Matis ( 6. roč., housle, ze třídy Kateřiny Matisové ). Damián svou hrou zaujal, ale očividně má ještě rezervu v přípravě.

Něžné písně B. Martinů „Rosička“ a „Chodníček“ citlivě zazpívala sympatická zpěvačka Petra Ryšavá (4. roč., zpěv, ze třídy Šárky Brychové). U klavíru jako host doprovázela p. uč. Jana Nevoralová.

Pěvecky překvapil Libor Skokan ( 5. roč., zpěv, ze třídy V. Hrůzové). Písně ve zpracování                     M. Schneidera - Trnavského „Po nábřeží koník běží“ a „Všeci ludia povedajú“ s jiskrou v oku zapěl hlasem jasným, již zmužilým, s krásnou barvou hlasu, velmi vhodnou pro lidovou píseň.

Štíhlému, vysokému mladíku lze jen s humorem doporučit zklidnění nepřestávajícího stereotypního rytmického kývání levou rukou během pěvecké produkce.

Alžběta Daňková ( 4. roč., zpěv, ze třídy V. Hrůzové) hezky zazpívala známý song Lízy Doolitlové „Chtěla bych tančit jen“ z muzikálu F. Loeweho „My fair Lady“s klavírním doprovodem Marka Pal´i. Alžběta má krásný hlas, nezpochybnitelné pečlivé nastudování přináší jistotu projevu, schází jí větší uvolnění ve výrazu a pěvecký muzikálový švih.

Pavla Ryšavá (4. roč., zpěv, ze třídy Šárky Brychové) velmi krásným hlasem, s příjemným sladce rustikálním zabarvením přednesla světoznámé „Halelujah“ L. Cohena s vynikajícím klavírním doprovodem Jany Nevoralové, j.h. Pavla zpívala v originále s výbornou výslovností a její talent zahrnuje vedle klasického zpěvu zřejmě výrazně i „muzikálový“ zpěv, potřebuje se více „vyzpívat“ a vnitřně „odvázat“, aktivně výrazově uvolnit.

Michal Kuba ( PHV II., keyboard, ze třídy Marka Pal´i) rozjásal svůj keyboard tóny traditionalu „Svatí pochodují“ a „How Mary Roads“ B. Dylana.

Na závěr posluchače potěšily a pobavily sestry Ryšavé ( Pavla a Petra) „Kočičím duetem“ G. Rossiniho, opět se skvělým klavírním doprovodem hostující Jany Nevoralové.

Fotogalerie: Žákovský večírek 31. 3. 2011