Virtuální prohlídka školy

Žákovský večírek 29.dubna 2010

04.05.2010 11:02

Krása rozkvetlého jara se promítala do radostného setkání s posluchači. 

Aneta Pospíšilová (PHV, klavír) zahájila odvážně a jistě motivem písně „Volala kukačka“ a „Sedí liška pod dubem“. Anežka Tesařová (PHV, klavír) převzala notu lidové písně a k její hře se přidaly zpěvem i její kamarádky.

Se svým zářivým úsměvem a červenou „nádražáckou“ kšiltovkou na hlavičce nás potěšil a rozesmál Adam Kubíček (PHV, zpěv) s písní, známou díky známému českému komikovi Vlastu Burianovi, „Přednosta stanice“.

Kateřina Malachová (PHV, klavír) samostatně zahrála skladbu „Medák“ a společně s pí. uč. M. Burešovou „Měla jsem já hulána“. Kristýna Koutná (1. roč., klavír) své dvě skladbičky zahrála pečlivě a citlivě.

Matyáš Nalezen (PHV, kytara) zavítal na koncert těsně před vystoupením, ale dokázal se soustředit a „Ovčáky, čtveráky“ zahrál přesně i s radostí. Pregnantně již dokáže zvládnout svůj nástroj Alexandr Bartošek (1. roč., kytara), což předvedl na interpretaci dvou lidových písniček. Tomáš Jukelson (1. roč., kytara) potvrdil také dobrou přípravu, hraje soustředěně a s jemností vnímavého muzikanta.

Mila překvapil se svým „Jazz Waltzem“ Lukáš Čalkovský (2. roč., klavír). Hraje jistě, přesně, jeho interpretace má zřetelný výraz. Nikola Kubová (2. roč., klavír) začala svůj přednes nejprve nejistě, ale rozehrála se a své skladbičky zvládla, obohacena o novou zkušenost.

Hra Johanky Jarkulišové (4. roč., kytara) je propracovaná, výrazná, celkově šikovná.
Eliška Bazalová (5. roč., klavír) zahrála Haydnoho „Allegro“ přesně. Lídia Šunderjuková (6. roč., zpěv) zazpívala Bendlova „Skřivánka“ čistě a s jasem a křehkostí ve výrazu.

Kytarové duo Petra Vlčková (I. roč., kytara) a Ondřej Kostrhoun (7. roč., kytara) je sehrané, hra má výraz, častější vystupování jistě uvolní i nervní trému vyplývající ze seriózní zodpovědnosti.

Lídia Šunderjuková (7. roč., klavír) interpretovala krásnou ukázku filmové hudby z filmu Amélie z Montmartru. 

Flétnovou komorní hrou dnešní žákovský koncert vyvrcholil. Společně se svým
p. uč. T. Němcem hráli Jan Horáček (4. roč., sopránová zobcová flétna), Eva Rojíčková (4. roč., altová zobcová flétna) a Anna Ratajová (4. roč., tenorová zobcová flétna) zahráli renesanční skladby intonačně čistě se stylovým výrazem. Na jejich hře je znát muzikantský zápal s příslibem dalších kreativních hudebních interpretací.

S pozváním na Májový koncert v koncertním sále sídla Veřejného ochránce práv a také na další žákovský večírek 26. 5. 2010 zde v budově školy na Ježkově 9 se žáci se svými posluchači rozloučili.

Fotogalerie: Žákovský večírek 29.dubna 2010