Virtuální prohlídka školy

Žákovský večírek 26. 5. 2010

30.06.2010 10:58

Dnešní žákovský večírek byl komornějšího charakteru. Po velkém celoškolním Májovém koncertu v kulturním sále sídla Veřejného ochránce práv se navršilo méně hudebních ukázek. Muzikantský zápal a energie i slavnostní a sváteční nálada účinkujících žáků však přesto nechyběly.

Hned na úvod potěšil posluchače Jaroslav Rataj (PHV, housle) zvukově krásně čistým tónem a zaujal i hezkým společenským vystupováním. Štafetu po Jaroslavovi převzal Oliver Šimoník (PHV, housle). Hrál se svátečním pocitem, pečlivostí a výraznou dynamikou. Oba žáky doprovázel slovem i u klavíru jejich učitel, pan Zdeněk Klimeš.

Dramaticky, ale s odvahou, „zabojoval“ Matyáš Nalezen (PHV, kytara) s trojím začátkem své hry. Jeho pozornost a soustředění vyrušilo zablýsknutí fotoaparátu bezprostředně před ním. Matyášova zkušenost však s tím, že svůj výstup a hru nevzdal, jej viditelně povzbudila pro své budoucí vystupování na veřejnosti. Druhou skladbičku již zahrál s jistotou a klidem.
Alexandr Bartošek (1. roč., kytara) zvládl svou hru také bezchybně, plně soustředěn.

Tomáš Čalkovský (1. roč., cimbál) ovládá nástroj po pouhém roce studia u pí. uč. M. Orské
s přehledem a s výraznou kulturou hudebního projevu. Jeho úhoz paličkami do strun cimbálu je senzitivní a diferencovaný, takže Tomáš již dnes umí vykouzlit velmi zajímavou zvukovou atmosféru.

Marek Chřibek (1. roč., kytara) ve dvouhře se svou učitelkou, pí. M. Otčenáškovou, dokázal svůj nástroj rozeznít krásným barevným zvukem a s jistotou.

Kateřina Janáčková (3. roč., housle) si zahrála ještě i na domácím koncertním stupínku skladbu „Kozáček“, kterou uváděla již o týden dříve na našem Májovém koncertu. Kateřina svou skladbu umí zahrát s osobitým charakterem tohoto tance.

Její interpretaci současně velmi zajímavě a citlivě doprovázela na klavír Klára Trávníčková (4. roč., klavír).

Eva Chalupová (2. roč., cimbál) svou hrou na cimbál opět zazářila. Předvedla pregnantní a senzitivní práci s paličkami a ve finále skladby vybrnkávala hudební téma přímo na struny cimbálu prsty rukou za neskrývaného obdivu posluchačů.

Eliška Bazalová (5. roč., klavír) se svou skladbou „Řeka“ přednesem lyrickým, až romantickým vytvořila zvukomalbu tak zajímavě znějící, až se jí jistě podařilo vzbudit v posluchačích představu skutečného říčního proudu.

Michal Šturma (IV. roč., housle), obdobně jako jeho mladší spolužačka Kateřina, nechal zaznít i dnes stejnou skladbu ( „Meditace“), kterou již také hrál na Májovém koncertu. Jeho hra tohoto díla zraje jako víno, interpret již téměř překonává technická úskalí hry a vše začíná sloužit podmanivému hudebnímu výrazu.

Eliška Bazalová (I. roč., zpěv) zazpívala v originálním anglickém jazyce na závěr dnešního žákovského večírku známou píseň Lízy Doolittlové „Wouldn´t It Be Loverly?“ („Chci svůj plácek jen někde mít“) z muzikálu „My Fair Lady“.

Fotogalerie: Žákovský večírek 26. 5. 2010