Virtuální prohlídka školy

Žákovský večírek 26. 3. 2014

26.03.2014 07:16

Krásný jarní podvečer a malý koncertní sál, naplněný posluchači do posledního místa i na stání, dojemně nesmělé a zároveň radostné pokusy nejmladších dětí o své koncertní vystoupení, ale často i překvapivě výborné, soustředěné a bezchybné výkony - tak by se mohla ve zkratce zachytit atmosféra první části žákovského koncertu, kde se střídaly děti ve hře na cimbál, klavír, zobcovou flétnu a housle a jednou na kytaru. V průběhu večera potom zazněly i některé velmi zajímavé interpretace, ať už ve hře na housle, cimbál, či klavír.

Koncertní program otevřela několika nesmělými tóny, které připomínaly ťukání na bránu do říše paní hudby, na klavír Barbora Čechová (PHV), která pak po chvíli zvesela rozehrála Tradicional Old McDonald a písničku Čokoláda.  Hru na klavír se Barbora učí u pí. uč. Veroniky Velemanové.

Lea Němcová (PHV, zob. flétna, ze třídy p. uč. Petra Zapletala) hrála lidovou píseň Spi děťátko, spi.

Lea Knoblochová (PHV, housle, ze třídy pí. uč. Kateřiny Matisové) hrála skladbičku V. Bláhy Kotě    a sluníčko a lidovou píseň Jano náš.

Barbora Kuxová (PHV, klavír, ze třídy pí. uč. Jany Laslavíkové) hrála lidové písně V zahrádce na hrušce, To je zlaté posvícení a ruskou lidovou Tam za řekou.

Marie Magdaléna Holková (1. roč., zob. flétna, ze třídy P. Zapletala) hrála lidovou píseň Týnom, tánom.

Klára Boudová (1. roč., klavír, ze třídy V. Velemanové) hrála lidovou píseň Chovejte mě má matičko a skladbičku M. Vozára Brouček.

Adam Blažek (1. roč., cimbál, ze třídy pí. uč. Milady Orské) hrál skladbičku A. Sarauera Káčo Kulichová a E. Suchoně Zahrajte mi muzikanti.

Andrea Pěnčíková (1. roč., housle, ze třídy pí. uč. Jitky Hruškové) hrála píseň S. Macha Bejvávalo dobře a píseň Kudy, kudy cestička.

Alžběta Rybičková (1. roč., klavír, ze třídy pí. uč. Kláry Roztočilové) přednesla F. Emontsovu Píseň včeliček a Německou lidovou.

Zdeněk Pezlar (1. roč., zob. flétna, ze třídy P. Zapletala) hrál lidovou píseň Umrem, umrem.

Ondřej Maleček (1. roč., klavír, ze třídy V. Velemanové) hrál Hadí tanec E. Hradeckého a Slavnostní pochod, který komponoval H. Bertini.

Kristina Bohun (1. roč., housle, ze třídy K. Matisové) přednesla S. Machovo Koncertino G- dur.

Anna Macharáčková (2. roč., kytara, ze třídy pí. uč. Marcely Otčenáškové) hrála Menuet F. Championa.

Kristýna Jelínková (2. roč., klavír, ze třídy J. Laslavíkové) přednesla Moderato J. G. Türka.

Vít Havelka (2. roč., housle, ze třídy J. Hruškové) hrál Gallop, autor - D. Kabalevskij.

Tomáš Drastich (2. roč., klavír, ze třídy V. Velemanové) hrál Lišáka F. Emontse a Tradicional Indián Tom, Tom.

Jaromír Morávek (4. roč., klavír, ze třídy V. Velemanové) hrál Boogie E. Hradeckého.

Andrea Lebedová (6. roč., klavír, ze třídy V. Velemanové) romanticky rozezněla Babí léto                     I. Jurníčkové.

Magdaléna Putnová (3. roč., housle, ze třídy J. Hruškové) hrála skladby Taneční sál a Hradní příkop - autor O. Šárek.

Gabriela Poláčková (3. roč., klavír, ze třídy V. Velemanové) hrála G. Verdiho Cikánský tanec (úpravu) a Anglickou lidovou Greensleeves.

Marie Bendová (2. roč., klavír, ze třídy M. Orské) hrála skladbu E. Suchoně Na zelenej lúke.

Adam Blažek (2. roč., klavír, ze třídy M. Orské) přednesl Allegretto  K. Vaňhala.

Martin Zoubek (4. roč., housle, ze třídy J. Hruškové) předvedl na housle Rychlou hru autora               B. Bruni.

Anna Rejdová (3. roč., cimbál, ze třídy M. Orské) rozezněla na cimbál Slovenskou ozvěnu J. Kotíka.

Jaroslav Rataj (4. roč., housle, ze třídy p. uč. Zdeňka Klimeše) přednesl ukázky z A. Vivaldiho Čtvera ročních období-  Jaro a Podzim.

Marek Dolák (6. roč., klavír, ze třídy J. Laslavíkové) hrál Atlantico R. Cacciapaglia.

Jarní březnový Žákovský koncert byl přijat publikem velmi živě a s ohlasem!

Hudebně spolupracovali:

 Jitka Hrušková, Marek Paľa, Martin Šrubař, Veronika Velemanová  a  Petr Zapletal

 

Slovem koncert provázela Jana Laslavíková.

Fotogalerie: Žákovský večírek 26. 3. 2014

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>