Virtuální prohlídka školy

Žákovský večírek 25.února 2010

06.03.2010 11:10

Již 5.žákovský večírek přímo v interiéru budovy školy přinesl opět dobrou zkušenost kombinace slavnostního naladění vystoupení našich žáků před veřejností a zároveň v tomto takřka domácím prostředí krásně uvolněnou atmosféru s jásavým a jiskřivým muzikantským zápalem.

Někteří žáci během tohoto večera vystupovali na veřejnosti poprvé a bylo dojemné sledovat jakoby rodinný charakter ohlasu posluchačů se znaky společenského lesku. 

Celý večírek se nesl v optimistickém duchu a představil žáky hudebního i literárně- dramatického oboru. Hudební obor byl zastoupen nástroji klavírem, kytarou a sólovým zpěvem, žáci z „dramaťáku“ zarecitovali.

Odvážně svou koledou otevřela vystoupení „večírku“ Barborka Parmová (1. r., LDO) a na ni navázala něžným hudebním projevem Kateřinka Malachová (PHV, klavír). S jiskrou a jadrně zarecitoval Lukáš Čalkovský (1. r., LDO), mladší z bratrů, vystupujících na dnešním koncertu. Petřík Bezoušek (PHV, klavír) své první vystoupení překonal s poctivým soustředěním a ani několikavteřinová prodleva jej neodradila v pokračování ve hře skladbiček zpaměti. Juditka Trávníčková (PHV, zpěv) jemňoučkým hláskem zazpívala svou písničku „Budík“s perfektním hudebním cítěním. Alexandr Bartošek (1.r., kytara) zahrál s klidem a jistotou. Jan Blatný (1.r., klavír) potvrzuje dobré hudební vedení a cítění a Petr Klement (1.r., zpěv) zaujal veselým a dobře muzikantsky předneseným zpěvem, který byl poněkud slabší zvukově, ale závěrečným zatroubením (skladbička se jmenovala „Zatroubil slon“) dokázal, že má fortelný hlasový fond a že se tedy máme v budoucnu na co těšit. Barborka Parmová nás ve své recitaci potom přesvědčila, že je dobré, když někdo „má pod čepicí“ a Anička Rejdová (1.r., klavír) zahrála s přehledem a citlivým hudebním přednesem. Marek Chřibek (2.r., kytara) s jistotou zahrál „Romanci“ a Eliška Malachová (2.r., klavír) pečlivě nastudovanou hudební skladbičku zahrála výborně. Pro oživení zarecitoval ještě Lukáš Čalkovský se svým typickým výrazným slovním projevem. Velice zaujal posluchače i pedagogy Ondřej Janík (3.r., kytara), který na svou kytaru již nyní dokáže přednést s precizností a perfektním rytmickým cítěním. Poznáte po chvilce, že tu hraje nadaný muzikant. Těšíme se na jeho další hudební umělecký vývoj. Mimořádně nás oslovilo hned následující hudební dílko „Hlas lesa“ se zajímavou zvukomalebností v dynamice hudebního projevu a pregnantností hry v podání Tomáše Čalkovského (5.r., klavír). Ronald Luc (3.r., klavír) přišel nedopatřením na poslední chvíli, ale – „sedl za nástroj a zahrál suverénně“. Je to další nadaný mladý muž, který nyní potřebuje, jako velká většina talentů, klid a důslednost přípravy pro bezchybnou a precizní interpretaci hudebního díla jinak jistě nadaně vnímaného. Pěveckou nadějí se tímto večírkem stává Alžběta Daňková (4.r., zpěv), jejíž hlasový fond i muzikálnost jsou nepřehlédnutelné. Dominik Richter (4.r., kytara) si se svým nástrojem již dobře rozumí, hraje na jistotu a kultivovaně. Dalším recitátorským výkonem i zajímavým potvrzením vícečetného nadání bří.Čalkovských byl přednes básně o Karlu IV. Tomášem Čalkovským (1.r., LDO). Večírek vrcholil zkušenou a jistou hrou Beaty Neveselé (6.r., klavír), sympatickým hlasem Elišky Bazalové (I.r., zpěv) a zajímavě náročnou a výborně zvládnutou hrou Ondřeje Kostrhouna (7.r., kytara). Jako host vystoupila na závěr Pavla Chalupová s Händlovou árií a zaujala kultivovaným a jasně znělým hlasovým fondem.

Posluchači i účinkující odcházeli do zimního večera osvěženi již jakoby v předjarním radostném naladění a též s pozváním na večírek následující, 23.března 2010 v 17.30hod. zde na Ježkově 9, v budově školy. 

Informace o dalších koncertech a jiných aktivitách naší ZUŠ naleznete v aktualitách zde na webových stránkách ZUŠ J.G.Mendela.

Fotogalerie: Žákovský večírek 25.února 2010

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>