Virtuální prohlídka školy

Žákovský večírek 25. 11. 2015

30.11.2015 13:41

Koncert se zařadil mezi ty nejúspěšnější, ať už se jednalo o kvalitu hry na jednotlivé hudební nástroje, anebo o skladbu a výběr jednotlivých hudebních čísel. Vnímavé publikum podpořilo soustředěnou muzikantskou atmosféru a žáci předvedli velmi dobré a často i překvapivé interpretační výkony.

Žákovský večírek provázeli slovem dva výborní moderátoři z řad studentů literárně dramatického oboru- Pavlína Valjášková a Lukáš Čalkovský. Provázeli slovem své spolužáky hudebního oboru citlivě a pozorně. 

Předznamenáním krásného koncertního podvečera mladých muzikantů se stala skladbička                  F. M. Bartholdyho The Herald Angels Sing (Vítězný andělský zpěv) v podání Elišky Šafářové  s její hrou na zobcovou flétnu (2. roč., zob. flétna, ze třídy p. uč. Tomáše Němce).

Radostným zážitkem je hudebně nadané děvčátko Alžběta Lužná (1. roč., klavír, ze třídy pí. uč. Milady Orské), která nám zahrála nejprve skladbičku J. K. Vaňhala Allegretto a volně navázala impresivně laděnou skladbičkou M. Vozara Mořské vlny.

David Franc (2. roč., kytara, ze třídy T. Němce)citlivě vyjádřil na kytaru hudební náladu U pramene      a Blues na kolotoči, skladby autorky Taťány Stachak.

Tobiáš Hanus (PHV, klavír, ze třídy M. Orské) hrál s krásným zájmem a osobitou radostí tři lidové písně.

Alžběta Lužná (1. roč., cimbál, ze třídy M. Orské) nás potěšila lidovými písněmi, které nyní bez chybičky hrála na cimbál a zároveň zpívala, s poezií mimovolného kouzla své dětské muzikantské osobnosti.

Marie Urbánková (2. roč., klavír, ze třídy M. Orské) navázala báječně perlivou hrou skladbičky           A. Sarauera Děvčátko tančí.

Jan Cintula (3. roč., housle, ze třídy p. uč. Zdeňka Klimeše), další z naší pokladnice nejmladších talentů, hrál H. Purcellovo Rondo.

Karla Ježdíková (3. roč., klavír, ze třídy pí. uč. Marie Burešové) přednesla L. van Beethovenovo roztančené Ecosseise a zahrála hezky zpěvně píseň U panského dvora.

Kristýna Králová (2. roč., klavír ze třídy pí. uč. Veroniky Velemanové) hrála nejprve čtyřručně se svou paní učitelkou německou lidovou píseň Ukolébavka a přidala americkou lidovou píseň Old Mac Donald.

Jakub Houška (2. roč., klavír, ze třídy p. uč. Marka Paľi) s jiskrou zahrál E. Hradeckého Boucing Booggie.

Elena Šiklová (3. roč., klavír, ze třídy p. uč. Martina Pokorného) odvážně rozehrála F. Emontsova  Krále kotrmelců.

Sestry Šiklovy, Elen (3. roč., klavír) a Karolína (6. roč., klavír), obě ze třídy M. Pokorného, zahrály živě a v dobré čtyřruční souhře náročnou humoristickou skladbu P. Malého Kovbojové na koních.

Miriam Matisová (6. roč., klavír, ze třídy V. Velemanové) přednesla lyrickou moderní skladbu Adele Someone Like You.

Barbora Jandlová (3. roč., klavír, ze třídy M. Pokorného) hrála C. Czerneho Etudu a W. A. Mozartovo Allegro.

Veronika Mičková (4. roč., housle, ze třídy Z. Klimeše) přednesla L. van Beethovenův Menuet.

Kristýna Jelínková (4. roč., klavír, ze třídy M. Pokorného) hrála D. Stiebertovo Adagio a L. Mozartův Menuet.

Zuzana Přikrylová (I. roč., klavír, ze třídy V. Velemanové) přednesla J. S. Bachův Menuet G dur.

Oliver Šimoník (6. roč., housle, ze třídy Z. Klimeše) hrál s jistotou a odvahou J. Haydnovo Allegro vivo.

Samuele De Gregorio (5. roč., klavír, ze třídy V. Velemanové) přednesl H. Bertiniho Preludium.

Jaromír Morávek (6. roč., klavír, ze třídy V. Velemanové) hrál J. Brahmsův Maďarský tanec.

Karolína Šiklová (6. roč., klavír, ze třídy M. Pokorného) přednesla stylově svěží a technikou hry náročnou skladbu B. Martinů Polku in A.

Lukáš Čalkovský (1. roč., cimbál, ze třídy M. Orské) s vervou a perfektně zahrál temperamentní skladbu Jordányiho Páli Maďarský tanec.

Jaroslav Rataj (6. roč., housle, ze třídy Z. Klimeše) s citem a výbornou technikou hry přednesl na závěr tohoto krásného koncertu Ch. Gounodovu píseň Ave Maria.

Hudebně hrou na klavír spolupracovali MgA. Veronika Velemanová a MgA. Marek Paľa.

Fotogalerie: Žákovský večírek 25. 11. 2015